Najnowsze Wpisy

linkologia.pl spis.pl


Tania Energia Oferta dla firm i instytucji


Naszą ofertę kierujemy do firm i instytucji publicznych oraz jednostek podlegających pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzenia procedur przetargowych na dostawę energii elektrycznej zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Warto wiedzieć

Wejście w życie nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne umożliwia obecnie wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii elektrycznej. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, odbiorcy podlegający pod nią mogą zastosować tryb konkurencyjny wyboru Sprzedawcy energii. Uwolnienie rynku spowodowało uruchomienie mechanizmów wolnorynkowych, dzięki czemu ceny energii stały się konkurencyjne. Jak wynika z naszego doświadczenia możliwe jest uzyskanie oszczędności na poziomie od 10% do 30%.

Korzyści

Decydując się na współpracę z nami możecie Państwo uzyskać takie korzyści jak:

    * zmniejszyć koszt oświetlenia ulicznego, budynków oraz innych obiektów
    * otrzymać gwarancję ceny - pewność zaplanowanego budżetu na okres co najmniej 12 miesięcy
    * zmniejszyć ilość dokumentów - możliwa jedna umowa na zakup energii oraz konsolidacja faktur w zakresie usług dystrybucji

Kontakt

tel.: +48 509486218     e-mail:  biuro@tania-energia.net,

O nas

Jako lider polskiego rynku doradców energetycznych oferujemy Państwu pomoc w procesie przeprowadzenia procedur przetargowych na zakup energii elektrycznej.

Zakres naszych prac

    * zebranie informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia przetargu
    * przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularza oferty, formularza cenowego oraz stosownych oświadczeń
    * przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
    * opracowanie kryteriów oceny ofert
    * przygotowanie wzoru umowy na sprzedaż energii elektrycznej
    * przygotowanie prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną na kolejne okresy
    * uczestnictwo w pracach komisji przetargowej


Jak to działa

Krok 1 – Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą.

Po wybraniu nowego sprzedawcy na rynku odbiorca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej. Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 2 – Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy.

Odbiorca informuje o tym fakcie pisemnie operatora systemu, do którego sieci jest przyłączony. W przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była spółka dystrybucyjna, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucyjnej.

Krok 3 – Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji.

Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z OSD umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

Krok 4 – Odbiorca informuje OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży.

Odbiorca wypełnia i dostarcza formularz zgłoszeniowy do OSD (formularz na wzorze danego OSD). W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od odbiorcy i nowego sprzedawcy OSD powiadamia o przyjęciu zgłoszenia lub o wystąpieniu niezgodności i konieczności dokonania korekty zgłoszenia.

Krok 5 – Dostosowanie układu pomiarowo - rozliczeniowego (licznika).

Koszty dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego ponosi właściciel układu. W przypadku odbiorców indywidualnych posiadających taryfę Gxx, właścicielem układu pomiarowego (licznika) jest OSD i do niego należą koszty konieczności dostosowania układu pomiarowego.

Krok 6 – Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze „starym” sprzedawcą.

OSD dokonuje odczytu licznika w dniu wejścia w życie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie nowej umowy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie nowy sprzedawca wystawia odbiorcy faktury za energię elektryczną, a dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe.


Czy opłaca się zmienić sprzedawcę?

Tak z uwagi na różnice w cenach energii oferowanych przez poszczególnych sprzedawców.

Ile można zaoszczędzić?


Wielkość uzyskanych oszczędności zależy od wielu czynników, dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie sprzedawcy należy dokonać odpowiedniej analizy opłacalności.

Kto może dokonać zmiany sprzedawcy?

Na podstawie Ustawy o Prawie Energetycznym każda firma oraz instytucja publiczna ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z ryzykiem przerwy w dostawie prądu?

Zmiana sprzedawcy energii nie powoduje przerw w dostawach prądu, ponieważ za ciągłość dostaw odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Czy trzeba dostosować układy pomiarowo-rozliczeniowe
(liczniki energii elektrycznej)?

Zmiana sprzedawcy może wiązać się z koniecznością dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych przez ich właścicieli. Jest to uzależnione od grupy taryfowej, według której rozliczana jest dana firma.

Na jaki okres zawierana jest nowa umowa sprzedaży energii?


Optymalnym okresem obowiązywania umowy jest 12 miesięcy.

Ile trwa proces zmiany sprzedawcy?

Pierwsza zmiana sprzedawcy energii w większości przypadków trwa do 30 dni, natomiast kolejne do 14 dni.


Tania-energia.net

Projekt Manager,

tel.: +48 509486218

e-mail:  biuro@tania-energia.net,

 tania energia, energia tanio, energia taniej, tani prąd, prąd taniej, niskie koszta energii, ceny energii, tania energia elektryczna, ceny energii elektrycznej, cena energii elektrycznej, dostawcy energii elektrycznej, cena energii, ceny energii elektrycznej w polsce, cena prądu, koszt energii elektrycznej, cena prądu za 1kwh, ceny prądu, koszty energii, koszt energii, kalkulator energii, taryfy energii, cena energii elektrycznej, energia elektryczna ceny, ceny nośników energii, cena za kwh energii, taryfy energii elektrycznej, energetyka w polsce, zakup energii elektrycznej, oszczędność energii, cennik energii elektrycznej, cennik energii, koszt prądu, ile kosztuje energia elektryczna, tania energia w domu keywords: tania energia+++energia tanio+++energia taniej+++tani prąd+++prąd taniej+++niskie koszta energii+++ceny energii+++tania energia elektryczna+++ceny energii elektrycznej+++cena energii elektrycznej+++dostawcy energii elektrycznej+++cena energii+++ceny energii elektrycznej w polsce+++cena prądu+++koszt energii elektrycznej+++cena prądu za 1kwh+++ceny prądu+++koszty energii+++koszt energii+++kalkulator energii+++taryfy energii+++cena energii elektrycznej+++energia elektryczna ceny+++ceny nośników energii+++cena za kwh energii+++taryfy energii elektrycznej+++energetyka w polsce+++zakup energii elektrycznej+++oszczędność energii+++cennik energii elektrycznej+++cennik energii+++koszt prądu+++ile kosztuje energia elektryczna+++tania energia w domuTANIA ENERGIA
TANIA ENERGIA tania energia
tania energia energia tanio
energia tanio energia taniej
energia taniej tani prąd
tani prąd prąd taniej
prąd taniej niskie koszta energii
niskie koszta energii ceny energii
ceny energii tania energia elektryczna
tania energia elektryczna ceny energii elektrycznej
ceny energii elektrycznej cena energii elektrycznej
cena energii elektrycznej dostawcy energii elektrycznej
dostawcy energii elektrycznej cena energii
cena energii ceny energii elektrycznej w polsce
ceny energii elektrycznej w polsce cena prądu
cena prądu koszt energii elektrycznej
koszt energii elektrycznej cena prądu za 1kwh
cena prądu za 1kwh ceny prądu
ceny prądu koszty energii
koszty energii koszt energii
koszt energii kalkulator energii
kalkulator energii taryfy energii
taryfy energii energia elektryczna ceny
energia elektryczna ceny ceny nośników energii
ceny nośników energii cena za kwh energii
cena za kwh energii taryfy energii elektrycznej
taryfy energii elektrycznej energetyka w polsce
energetyka w polsce zakup energii elektrycznej tanio
zakup energii elektrycznej tanio oszczędność energii
oszczędność energii cennik energii elektrycznej
cennik energii elektrycznej cennik energii
cennik energii koszt prądu
koszt prądu ile kosztuje energia elektryczna
ile kosztuje energia elektryczna tania energia w domu
tania energia w domu
sandy1175 : : energia taniej, energia tanio, niskie koszta energii, prąd taniej, tani prąd, tania energia

linkologia.pl spis.pl
 http://lh6.ggpht.com/_zsYd9WFHVbA/TJfQ7hnAV-I/AAAAAAAAAIo/Jl-Yrf_6cpw/s576/46793_150215328334201_150191535003247_315888_1687732_n.jpg

 Sieć myjni bezdotykowych o najwyższym w Polsce standardzie świadczenia usług w zakresie mycia i pielęgnacji pojazdów.

Washme Polska biuro handlowe: tel.: +48 509486218  e-mail: biuro@washme.eu

http://lh5.ggpht.com/_zsYd9WFHVbA/TJfQ6wRmQZI/AAAAAAAAAIc/fIRajUFPZno/s576/46793_150215308334203_150191535003247_315883_6487338_n.jpg

http://lh5.ggpht.com/_zsYd9WFHVbA/TJfQ7XwsJyI/AAAAAAAAAIk/5FNfaNgvBHU/s576/46793_150215321667535_150191535003247_315887_4885423_n.jpg

http://lh5.ggpht.com/_zsYd9WFHVbA/TJfRmu6b6SI/AAAAAAAAAI4/ks2brXa4hBo/s576/58830_150215068334227_150191535003247_315881_1958867_n.jpghttp://lh5.ggpht.com/_zsYd9WFHVbA/TJfQ6iS7_zI/AAAAAAAAAIY/iJNCepAvjFI/s576/46793_150215315000869_150191535003247_315885_3817927_n.jpg
http://lh3.ggpht.com/_zsYd9WFHVbA/TKBoWlRgPGI/AAAAAAAAAJw/KKhhI2St3PY/s576/20090401(015).jpg
 
 
WASHME  POLSKA

tel.: +48 509486218  e-mail: biuro@washme.eu


PRODUKTY

Wiaty do myjniMyjnie modułowe 2-3 stanowiskMyjnie kontenerowe 3-12 stanowisk
 


Odkurzacze wielostanowiskoweMyjnie portalowe

VARIUS TAKT


VARIUS 1+1


QUANTUS


PRIMUS


Odkurzacze jednostanowiskowe

 
Odkurzacze dwustanowiskowe

 

Oczyszczalnie przemysłoweKeywords: franszyza+++franczyza w polsce+++franszyza inwestycje+++franszyza analiza+++franczyza+++myjnia samochodowa+++samoobsługowe myjnie+++myjnie bezdotykowe+++automyjnia+++samoobsługowe myjnie samochodowe+++myjnie samochodowe bezdotykowe+++myjnia bezdotykowe+++myjnie bezdotykowa+++myjnia bezdotykowa+++myjnia samochodowe+++myjnie samochodowa+++automyjnia błysk+++automyjnia ręczna+++automyjnia reczna+++automyjnia bezdotykowa+++myjnie bezdotykowe kraków+++myjnia samochodowa reczna+++automatyczna myjnia samochodowa+++myjnie tunelowe+++myjnia reczna+++myjnia ręczna+++myjnie+++myjnia+++auto myjnia+++myjnie samochodową+++myjnia błysk+++myjnia automatyczna+++mycie bezdotykowe+++myjnia tunelowa+++myjnie ręczne+++myjki bezdotykowe+++myjnia woskowanie+++myjnia ciśnieniowa+++myjnie warszawa
sandy1175 : :

linkologia.pl spis.pl

CREMA AUTO PROTECTOR - Silikonowy wosk do karoserii pojazdów          17.56 PLN

Polish V10-Silikonowa pasta polerskapomaga usunąć zarysowania i plamy na wszystkich malowanych powierzchniach samochodu i motocykla.      16.1 PLN

CREMA AUTO PROTECTOR - Silikonowy wosk do karoserii pojazdów         17.56 PLN

VIA MOSCERINI – Płyn do mycia szyb i lusterek formuła owady stop         11.59 PLN

Skoncentrowany płyn do mycia szyb i lusterek, łatwo usuwa owady zgromadzone na szybach, nadwoziach lub światłach.
          16.1 PLN

 


VIA MOSCERINI – Płyn do mycia szyb i lusterek formuła owady stop
         11.59 PLN

Skoncentrowany płyn do mycia szyb i lusterek, łatwo usuwa owady zgromadzone na szybach, nadwoziach lub światłach.          16.1 PLN


DEO CLIMA - sterylizacja i eliminowanie zapachów klimatyzacji. Preparat specjalnie zaprojektowany do sterylizacji i eliminowania zapachów z przewodów wentylacyjnych i klimatycznych samochodu i domu.
          20.74 PLN

 

Air San - Najwyższej jakości preparat do odświeżania i dezynfekcji klimatyzacji.     33.6 PLN


Super zmywacz koncentrowany detergent o wysokiej mocy odtłuszczania do mycia wszystkich powierzchni zmywalnych. Opakowanie kg. 5
          98.69 PLN

 

Supersgrassante Z70 / G KoncentratMycie i odtłuszczanie wszystkich powierzchni zmywalnych. ml. 1000          22.9 PLN

Lucdante cruscotti s/siliconeCzyszczenie kokpitu samochodu, gumy, tworzyw sztucznych           17.1 PLN

BAD ANNIENTA ODORI - Neutralizator nieprzyjemnych zapachów w samochodzie         16.1 PLN

Pulitore e manutentore pelle - Środek do mycia skóry samochodu, zapobiega wysychaniu lub pękaniu skóry.Opakowanie ml. 200          20 PLN

LUCIDANTE CRUSCOTTI. Produkt na bazie silikonu został stworzony specjalnie do polerowania tablicy rozdzielczej samochodu, gumy, tworzyw sztucznych oraz skóry, skóry          16.1 PLN

Vetri auto Płyn do mycia szyb i lusterek.           11.59 PLN

GHIACCIO STOP – Niewidzialna wycieraczka. Produkt specjalnie zaprojektowany, aby zapobiec powstawaniu lodu na szybach i lusterkach pojazdów.    24.5 PLN

Pulivetro antipioggia - Czyszczenie okien i lusterek.          11.59 PLN

Quico gonfia e ripara - KOŁO ZAPASOWE W SPRAYU DOJAZDÓWKA, Zapasowe koło pianka         13.99 PLN

Nero Gomme Pielęgnacja opon i gumy. Efekt błyszczący.Skoncentrowany. ml. 1000   11.59 PLN

Nero Gomme - Pielęgnacja i konserwacja opon i gumy. Efekt błyszczący. ml. 750   11.59 PLN

LAVAMOTORI EXTRA – Mycie silnika. Preparat alkaliczny do odtłuszczania części mechanicznych oraz czyszczenia silników i przedziałów silnikowych.      16.1 PLN

LUCIDANTE CRUSCOTTI R27 Mycie kokpitu i skóry - Mycie i pielęgnacja wnętrza samochodu            74.3 PLN

 

LAVAMOTORI S27 – Mycie silnika i przedziałów silnikowych, Zastosowanie: Mycie ciśnieniowe, Mycie ręczne Opakowanie kg. 25.          247 PLN

Zapachy i odświeżacze
Zapachy i odświeżacze

Do chlodnic
Do chlodnic

Do mycia rak
Do mycia rak

Dla alergikow
Dla alergikow

Pomysl na prezent
Pomysl na prezent

Odnowa lakieru
Odnowa lakieru

Do motocykla
Do motocykla

Mycie i konserwacja zderzakow
Mycie i konserwacja zderzakow

Mycie szyb i lusterek
Mycie szyb i lusterek

Mycie silnika
Mycie silnika

Mycie maszyn
Mycie maszyn

Do domu i ogrodu
Do domu i ogrodu

Plyny hamulcowe
Plyny hamulcowe

CHEMIA DLA MYJNI AUTOMATYCZNEJ
CHEMIA DLA MYJNI AUTOMATYCZNEJ

mycie samochodow osobowych
mycie samochodow osobowych

Usuwanie starego wosku
Usuwanie starego wosku Mycie i konserwacja zderzakow
Mycie i konserwacja zderzakow CHEMIA DLA MYJNI BEZDOTYKOWEJ
CHEMIA DLA MYJNI BEZDOTYKOWEJ Piany aktywne xxl
Piany aktywne xxl Regeneratory lakieru
Regeneratory lakieru Srodki do tapicerki
Srodki do tapicerki Usuwanie komarow
Usuwanie komarow Srodki do szyb
Srodki do szyb Srodki do opon i felg
Srodki do opon i felg Mycie wagonow kolejowych
Mycie wagonow kolejowych Mycie maszyn przemyslowych
Mycie maszyn przemyslowych Mycie zewnetrznych czesci silnikow
Mycie zewnetrznych czesci silnikow Mycie naczep, kontenerow, plandek
Mycie naczep, kontenerow, plandek Mycie samochodów ciezarowych
Mycie samochodów ciezarowych Hialeah Florida Private Insurance Adjuster
The florida public Mycie wstepne
Mycie wstepne Mycie samochodow osobowych
Mycie samochodow osobowych Mycie pojazdow budowlanych i naprawy drog
Mycie pojazdow budowlanych i naprawy drog Mycie zbiornikow stalowych i ze stopów metali lekkich
Mycie zbiornikow stalowych i ze stopów metali lekkich Usuwanie zabrudzen ciezkich
Usuwanie zabrudzen ciezkich Zmywanie plam olejow mineralnych
Zmywanie plam olejow mineralnych Hialeah Florida Private Insurance Adjuster
The florida public Mycie i konserwacja zderzakow
Mycie i konserwacja zderzakow Mycie szyb i lusterek
Mycie szyb i lusterek CHEMIA DLA MYJNI RECZNEJ
CHEMIA DLA MYJNI RECZNEJ Usuwanie starych wosków
Usuwanie starych wosków Mycie i konserwacja zderzakow
Mycie i konserwacja zderzakow Mycie szyb i lusterek
Mycie szyb i lusterek KOSMETYKI SAMOCHODOWE
KOSMETYKI SAMOCHODOWE Szampony
Szampony Oczyszczanie lakieru
Oczyszczanie lakieru Woski
Woski Regeneracja lakieru
Regeneracja lakieru Usuwanie rys z lakieru
Usuwanie rys z lakieru Usuwanie rys z szyb
Usuwanie rys z szyb Usuwanie komarow z szyb
Usuwanie komarow z szyb Do klimatyzacji, nawiewow
Do klimatyzacji, nawiewow Do czyszczenia wnetrza
Do czyszczenia wnetrza Do kokpitu
Do kokpitu Srodki do wykonczen
Srodki do wykonczen Hialeah Florida Private Insurance Adjuster
The florida public Hialeah Florida Private Insurance Adjuster
The florida public Do trudnych zabrudzen
Do trudnych zabrudzen Hialeah Florida Private Insurance Adjuster
The florida public Do chlodnic
Do chlodnic Do mycia rak
Do mycia rak Dla alergikow
Dla alergikow Pomysl na prezent
Pomysl na prezent Odnowa lakieru
Odnowa lakieru Do motocykla
Do motocykla Mycie i konserwacja zderzakow
Mycie i konserwacja zderzakow Mycie szyb i lusterek
Mycie szyb i lusterek Mycie silnika
Mycie silnika Mycie maszyn
Mycie maszyn Do domu i ogrodu
Do domu i ogrodu Plyny hamulcowe
Plyny hamulcowe Hialeah Florida Private Insurance Adjuster
The florida public CHEMIA DLA DOMU I OGRODU
CHEMIA DLA DOMU I OGRODU ZAPACHY I ODŚWIEZACZE
ZAPACHY I ODŚWIEZACZE MYCIE I PIELĘGNACJA FELG
MYCIE I PIELĘGNACJA FELG MYCIE SPRZETU BUDOWLANEGO I DROGOWEGO
MYCIE SPRZETU BUDOWLANEGO I DROGOWEGO PLYNY DO CHLODNIC
PLYNY DO CHLODNIC PLYNY HAMULCOWE
PLYNY HAMULCOWE ODMRAZANIE SZYB
ODMRAZANIE SZYB ODKAZANIE I DEZYNFEKCJA
ODKAZANIE I DEZYNFEKCJA USUWANIE KAMIENIA WODNEGO I CEMENTU
USUWANIE KAMIENIA WODNEGO I CEMENTU MYCIE POMIESZCZEN I PODLOG WARSZTATOW
MYCIE POMIESZCZEN I PODLOG WARSZTATOW MYJNIE BEZDOTYKOWE
MYJNIE BEZDOTYKOWE LINKI MYJNIE
LINKI MYJNIE MYJNIE TUNELOWE MYJNIE AUTOMATYCZNE
MYJNIE TUNELOWE MYJNIE AUTOMATYCZNE NOWOSCI
NOWOSCI PROMOCJE
PROMOCJE Keywords: Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie+++Myjnie samochodowe bezdotykowe+++Automyjnia bezdotykowa+++bezdotykowa+++bezdotykowe+++Myjnie bezdotykowe ceny+++Woski bezbarwne+++Woski koloryzujące+++Zapachy i odświeżacze+++Środki do opon i felg+++Środki do szyb+++Środki do tapicerki+++Środki uniwersalne+++Regeneratory lakieru+++autokosmetyki+++chemia samochodowa+++kosmetyki samochodowe+++odświeżacz powietrza+++olej silnikowy+++kleje i silikony+++płyn do chłodnic+++wosk+++dodatki do oleju+++płyny hamulcowe+++konserwacja deski rozdzielczej+++usuwanie rys+++mycie+++dodatki do paliw+++pielęgnacja opon+++nabłyszczanie lakieru+++odmrażanie szyb +++do myjni+++Myjki wysokociśnieniowe+++Aplikatory, opryskiwacze+++Do karoserii, silników, plandek+++Woskowanie+++Do szyb, lusterek, reflektorów+++Pielęgnacja kokpitu+++Pranie siedzeń, tapicerek+++Mycie i pielęgnacja felg+++Pielęgnacja opon i plastików+++Do trudnych zabrudzeń+++Sanifikacja Woski bezbarwne, Woski koloryzujące, Zapachy i odświeżacze, Środki do opon i felg,Środki do szyb,Środki do tapicerki,Środki uniwersalne, Regeneratory lakieru, autokosmetyki, chemia samochodowa, kosmetyki samochodowe, odświeżacz powietrza, olej silnikowy, kleje i silikony, płyn do chłodnic, wosk, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, konserwacja deski rozdzielczej, usuwanie rys, mycie, dodatki do paliw, pielęgnacja opon, nabłyszczanie lakieru,odmrażanie szyb,do myjni,Myjki wysokociśnieniowe, Aplikatory, opryskiwacze,Do karoserii, silników, plandek, Woski bezbarwne, Woski koloryzujące, Zapachy i odświeżacze, Środki do opon i felg,Środki do szyb,Środki do tapicerki,Środki uniwersalne, Regeneratory lakieru, autokosmetyki, chemia samochodowa, kosmetyki samochodowe, odświeżacz powietrza, olej silnikowy, kleje i silikony, płyn do chłodnic, wosk, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, konserwacja deski rozdzielczej, usuwanie rys, mycie, dodatki do paliw, pielęgnacja opon, nabłyszczanie lakieru,odmrażanie szyb,do myjni,Myjki wysokociśnieniowe, Aplikatory, opryskiwacze,Do karoserii, silników, plandek,myjnia samoobsługowa producent, ceny myjni samoobsługowych, myjnie samoobsługowe ceny, myjnia automatyczna cena, myjka samochodowa samoobsługowa, producent myjnia samoobsługowa, akcesoria do myjki recznej samoobsługowej, sprzedam myjnię samochodową, samoobsługowe myjnie, MYJKA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA, ceny myjek samochodowych, myjnia sprzedam, myjnia samoobsługowa ceny, cena myjni, automatyczne myjnie samochodowe, myjnie samochodowe sprzedzm, ceny myjni samochodowej, myjnia samochodowa karcher, karcher lublin myjnia, Lublin Myjnia samoobsługowa, myjnia samoobslugowa, myjka samochodowa, samoobslugowe myjnie samochodowe, sprzedam myjnie automatyczną, koszt myjni samoobsługowej, sprzedam myjnie samoobsługową, automatyczne myjnie samoobslugowe, automatyczne myjki samochodowe, sprzedam myjnię samoobsługową, koszt budowy myjni samochodowej, myjnia automatyczna kupno, automatyczna myjnia samochodowa, samoobsługowa myjnia samochodów, sprzeda, producent myjek samoobsługowych, myjnia samoobsługowa karcher, altomatyczne myjki samochodowe, cena myjni samochodowej, myjnia samoobslugowa - sprzedaz, myjki przemysłowe samoobsługowe, producenci myjni ręcznych, myjnia samoobslugowa lublin, myjki do myjni, cena myjnia samoobsługowa, myjnie samoobslugowe woj.zachodniopom kupno, myjnie samoobsługowe w lublinie, karcher myjnia samoobsługowa, automatyczna myjnia samochodowa koszt, myjnia samochodowa producenci, sprzedaż samochodowych myjni samoobsługowych, myjnia samoobsługowa sprzedaż, myjnia automatyczna lublin, myjnia samochodowa-automatyczna -cena i sprzedarz, myjki samochodowe karcher, samoobsługowa myjnia lublin, myjnia samoobsługowa sprzedam, myjka samochodowa karcher, KOSZTY BUDOWY MYJNI RĘCZNEJ, myjnie samoobslugowe cena, sprzedam myjnia samochodowa samoobsłógowa, SPRZEDAZ MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA, myjnie samochodowe samoobsługowe w lublinie, myjki automatyczne sprzedaż, automatyczna myjnia pojazdow, ile kosztuje myjnia samoobsługowa, producent myjni samochodowych ceny, myjnie samoobsługowe sprzedaż, myjnia samochodowa kupno, myjnia samoobsługowa koszt budowy autokosmetyki, chemia samochodowa, kosmetyki samochodowe, odnowa lakieru samochodowego, wosk do karoserii, mycie silnika, pranie tapicerki, wosk do lakieru, woski samochodowe, mycie silnika samochodu, renowacja lakieru, aktywna piana, chemia samochodowa producent, kosmetyki samochodowe hurtownia, chemia do samochodu, lakier do karoserii, Odnowa lakieru, mycie szyb, pranie tapicerki samochodu, myjnia pranie tapicerki, odmrażanie szyb samochodowych, pielęgnacja opon, odrdzewiacz do karoserii, kosmetyki do samochodów, woskowanie auta, zabezpieczenie lakieru, polerowanie aut, pasta polerska do karoserii, jaki wosk do auta, wosk do auta, kosmetyki samochodowe producent, usuwanie wgnieceń w karoserii, regenerator lakieru, usuwanie rys z szyb, mycie tapicerki, Regeneratory lakieru, kosmetyki samochodowe sklep, pasta do karoserii, wosk samochodowy, mycie silnika samochodowego, woski do karoserii, mycie przemysłowe, pasty do karoserii, myjnia samochodowa pranie tapicerki, wosk do samochodu, polerowanie szyb, odmrażanie szyb, producent kosmetyków samochodowych, chemia do myjni

sandy1175 : :

Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie 
24. sierpnia 2009 10:51:00
linkologia.pl spis.pl
Serdecznie Witamy na stronach Wyłącznego Dystrybutora Myjni CHRIST w Polsce. Lidera nowoczesnych systemów mycia pojazdów.

  Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych,
Terenowy Przedstawiciel handlowy: +48 512307807 
 
Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobs  

Bezdotykowe myjnie samoobsługowe CHRIST CAR WASH - Sprawdzony biznes 

 Nasza firma pomaga inwestorom w doborze odpowiedniego sprzętu dla danej lokalizacji czy sieci myjni, tak aby bez problemów osiągnąć zamierzone cele.  

Jakość, niezawodność i lepsze rozwiązania naszych myjni zapewnią Ci zwrot Twojej inwestycji w ciągu 18 miesięcy.  

MYJNIE BEZDOTYKOWE, MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE

MYJNIE BEZDOTYKOWE, MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE

Środki chemiczne do myjni

Środki chemiczne do myjni

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST GENIUS

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST GENIUS

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST VARIUS

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST VARIUS

MYJNIE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW - Myjnia 5-cio szczotkowa C6000

MYJNIE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW - Myjnia 5-cio szczotkowa C6000

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS 1+1

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS 1+1

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS TAKT

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS TAKT

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST AVUS

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST AVUS

Terenowy Przedstawiciel handlowy: +48 512307807 
Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Twojego businessu. Umów się na prezentację

Design CHRIST CAR WASH 
 
Otto Christ AG produkuje kompleksowe zestawy myjni bezdotykowych dla każdego typu lokalizacji:
1-2 stanowiskowe - CHRIST COMPACT
2-8 stanowiskowych - CHRIST WASH SYSTEM
 
Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobs  
Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobs Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobs
Szukasz pomysłu na biznes ? Cenisz swój czas ? Chcesz bezpiecznie
przetrwać okres kryzysu ze swoim kapitałem?

Zobacz, jak dużo możesz zyskać, inwestując w myjnie bezdotykowe:

Nasze myjnie przynoszą zysk nawet do 100.000 zł miesięcznie. Przy takim dochodzie, w naszych myjniach koszty bezpośrednie wyniosą jedynie 30.000 miesięcznie. Koszty stałe nie przekraczają 10.000 zł miesięcznie.


Ile zatem zyskujesz ?

Nasze myjnie generują często 50.000 zysku miesięcznie. Średnia dla całej Polski wynosi to 30.000 zł.


Co muszę zrobić, aby zainwestować w myjnię? Posiadać kapitał, który pozwala na budowę myjni. Czasem wystarczy tylko część, bo pozostałą kwotę można sfinansować kredytem, leasingiem, dotacją UE. Resztę pracy wykonamy dla Ciebie już my:

Jakość, niezawodność i lepsze rozwiązania naszych myjni zapewnią Ci zwrot Twojej inwestycji w ciągu 18 miesięcy.


Aby Twoja inwestycja OD RAZU zaczęła zarabiać zapewniamy:

W Polsce jest zarejestrowanych 15 mln samochodów. Zdecyduj, jak wielu ich właścicieli stanie się Twoimi stałymi klientami. Zdecyduj kiedy staną się Twoimi klientami.
Moda czy dobry biznes? Jedno i drugie. Myjnie bezdotykowe nowej generacji są wysoce ekologicznymi technologiami.

Oferujemy Państwu pełen pakiet obsługi poprzez:Lokalizacja działki dla Twojej Myjni

Położenie

Kluczowym - i zarazem najważniejszym warunkiem - udanej inwestycji w postaci myjni, jest lokalizacja. To od niej zależy, czy środki zainwestowane w myjnię zwrócą się w 18 czy 30 miesięcy. Ilośd klientów przejeżdżających lub mieszkających obok Twojej myjni jest NAJWAŻNIEJSZY.
Aby Twoja myjnia przynosiła satysfakcjonujące Cię przychody, optymalną lokalizacją na dzieo dzisiejszy jest: miasto powyżej 50.000 mieszkańców lub aglomeracja, bliskośd dużych osiedli mieszkaniowych, bliskośd centrum handlowego lub marketu osiedlowego, dobry wjazd z głównej drogi i łatwy na nią powrót.

Stan prawny

Od tego zależy, jak szybko będziesz mógł postawid myjnię. Najlepiej kupid taką działkę, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wtedy musisz złożyd wniosek do gminy o wypis i wyrys z tego planu. Myjnie traktowane są jako działalnośd usługowa o niskiej uciążliwości dla otoczenia, jak również dla środowiska. Jeśli teren, na którym chcesz wybudowac myjnie posiada taką kwalifikację w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wówczas szybko uzyskasz pozwolenie na budowę. Jeśli Twoja działka znajduje się na terenie bez planu zagospodarowania, wtedy czeka Cię procedura przekształcenia działki, co może przedłużyd budowę w wiele miesięcy lub uniemożliwid budowę w ogóle.

Z planu miejscowego dowiesz się:

• na jakim terenie znajduje się działka i jakie ma on przeznaczenie: rolne, leśne, usługowe, produkcyjne, mieszkaniowe, itp., czy mogą tam powstad (na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie) także obiekty usługowe lub produkcyjne,

• czy działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej,

• jaki jest przebieg projektowanych ulic, czy istniejące drogi będą poszerzane, jakie są linie zabudowy (może się okazad, że częśd działki przeznaczona jest pod ulicę, a na pozostałej nie da się nic wybudowad, bo z uwagi na linie zabudowy trzeba by się cofnąd z obiektem aż do granicy sąsiada, a sąsiad nie musi się na to zgodzid),

• czy działka leży w strefie ochronnej, czyli pasie terenu, na którym obowiązuje całkowity lub częściowy zakaz zabudowy; strefy takie ustanawia się najczęściej wokół parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ujęd wody, linii wysokiego napięcia, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, cmentarzy, torów kolejowych,

• warunki włączenie do drogi, aby można było na myjnię wjechad i z niej wyjechad (jeśli jest to droga krajowa, wówczas wszelkie uzgodnienia należy ustalad z GDDKiA i często wiąże się to z dużymi kosztami tworzenia kolejnego pasa ruchu włączeniowego).
Jeśli gmina nie uchwaliła planów zagospodarowania przestrzennego dla Twojej działki, musisz ubiegad się w gminie o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Na decyzję czeka się nawet kilka miesięcy.

Media

Myjnia jest obiektem, który musi mied podłączenie do mediów. Dlatego przed zakupem lub wynajmem działki KONIECZNIE sprawdź, czy masz możliwośd podłączenia się do mediów:

• instalacja wodna i kanalizacyjna ściekowa, kanalizacja burzowa
• energia elektryczna 3 fazowa
• gaz ziemny - jeśli nie ma, sprawdź, czy możesz postawic zbiornik gazowy; jeśli nie ma możliwości korzystania z gazu montowany jest zbiornik na olej opałowy 
Jeśli wybrałeś już działkę, sprawdź, jaką myjnię możesz na niej postawic. Przyjrzyjmy się PROJEKTOWI.

Projekt Twojej myjni

Projekt standardowy


W standardowej ofercie posiadamy kompletne projekty myjni wielostanowiskowych. Dokumentacja zawiera projekty fundamentów, ogrzewania podłogowego, konstrukcji wiaty i zadaszenia, instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej w ramach myjni.
Projekt zawiera również standardowe elementy identyfikacji myjni: attykę oraz ścianki działowe wraz z aplikacją reklamy.
Dzięki takiemu rozwiązaniu projekt samej myjni jest tanszy, a sama budowa jest łatwiejsza, ponieważ korzystamy ze standaryzowanych elementów.

Projekt indywidualny

Oczywiście możemy dla Ciebie wykonad indywidualny projekt, dzięki któremu Twoja myjnia będzie niepowtarzalna.
Attyka - czyli najważniejszy element identyfikacyjny myjni - może byd wykonana z elementów metalowych, jak i pleksiglasu lub pcv w dowolnym wybranym przez Ciebie kolorze.


Projekt reklamy

Klient musi dowiedzied się o Twojej myjni. Dobrze dobrana lokalizacja jest niezbędna - bliskośd ruchliwej ulicy, osiedla lub marketu samo w sobie przyciągnie cześd klientów. Pozostałych trzeba przyciągnąc.

Pylony to elementy, które można postawid w pewnej odległości od myjni, np. bliżej drogi lub wjazdu na posesję. Uwieszając na nim informację o godzinach otwarcia, cenach, promocjach pozyskasz jeszcze większą ilośd klientów.

Tablice reklamowe to rozwiązanie, dzięki któremu poinformujesz klientów z bardziej odległych części miasta, gdzie powinni od teraz korzystad z myjni - Twojej myjni.
Tablice dojazdowe pozwolą łatwiej trafid Twoim klientom do Twojej myjni.Flagi - ze względu na wysokośd - to szczególnie ciekawa forma zwrócenia uwagi, jeśli Twoja myjnia znajduje się na dużym parkingu lub jest zasłonięta od drogi ogrodzeniem lub żywopłotem.
Wyposażenie dodatkowe to kosze, ławeczki, może plac zabaw dla dzieci - czyli wszystkie elementy, które sprawiają, aby klient wracał częściej.


Kiedy będziesz miał już projekt Twojej myjni bezdotykowej, czas zająd się przygotowaniem DOKUMENTACJI.

Uzyskanie pozwolenia ba budowę

Dysponujesz już działką, która ma przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Uzgodniłeś już projekt myjni - tej, która Ci najbardziej odpowiada pod względem wyglądu, jest dopasowana do Twojej działki i mieści się w Twoich planach inwestycyjnych.

Teraz kolejny krok - uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby je uzyskad, musisz skompletowad projekt architektoniczno-budowlany w czterech egzemplarzach razem z odpowiednimi opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami, które opracowuje projektant.

Do projektu muszą byc dołączone oświadczenia o przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych czy elektroenergetycznych. Musi też byd zapewnienie o podłączeniu do drogi czy dostawach mediów. W szczególnych przypadkach trzeba dostarczyd też inne dokumenty, np. niezbędne w przypadku prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków czy przy inwestycjach mogących znacząco wpływad na środowisko naturalne.

Aby wykonac projekt niezbędna będzie mapa geodezyjna działki zamawiana u lokalnego geodety. Jest ona potrzebna do wykonania przez projektanta projektów przyłączy oraz planu zagospodarowania działki.

Całośd dokumentacji składasz w lokalnym urzędzie. Maksymalnie ma on 65 dni na wydanie decyzji. Jeśli tego nie zrobi w tym czasie, to grozi urzędnikowi kara w wysokości nawet 500 zł za dzieo zwłoki. Oczywiście projekt musi byd kompletny i nie zawierad wad.

Aby przyśpieszyc realizację Twojej inwestycji, wykonamy za Ciebie kompletną dokumentację. Wiemy, jak zrobid to dobrze i szybko.

Najdłuższy etap i kluczowy etap inwestycji jest już za Tobą. GRATULUJEMY!


ZbudujemyTwoją myjnię

Fundament i przyłącza


Fundamentem jest płyta o grubości 15 cm. Przed wykonaniem płyty wybiera się ziemię i wykonuje podsypkę piaskową wraz z wylaniem warstwy chudego betonu. W przypadku gruntów o niskiej przesiąkliwości wykonuje się dodatkowo drenaż.

Na fundamencie układa się warstwę izolującą, na której wykonuje się płytę żelbetową o grubości do 7 cm, w której umieszczona jest instalacja przeciw zamarzeniowa oraz odpływy kanalizacyjne.

Płyta wierzchnia jest odpowiednio wyprofilowana, aby woda spływała do odpływu, zatarta na gładko i zabezpieczona odpowiednimi preparatami.

W ramach przyłączy wykonuje się studzienkę wodomierzową, separator wraz z odstojnikiem dla instalacji kanalizacyjnej oraz odpływy dla instalacji deszczowej oraz prowadzi się przyłącza energetyczne i gazowe zgodnie z projektem. Wokół myjni wykonujemy się:

wjazd / wyjazd z myjni - przyjmuje się, że dla 1 stanowiska jest potrzebne 60m2,
parkingi / miejsce dla oczekujących - wg uznania inwestora oraz miejsca na działce jednak nie powinny byd mniejsze niż na 4 samochody, czyli min. 60m2,
drogi dojazdowe - zależnie od odległości od wyjazdu z działki i podłączenia do drogi lokalnej.

WAŻNE: Koszt prac ziemnych, fundamentów i przyłączy jest możliwy do określenia TYLKO I WYŁĄCZNIE na podstawie aktualnego projektu zagospodarowania działki. Koszt tego etapu nie jest uwzględniony w cenniku myjni.

Konstrukcja

Konstrukcja wiaty jest jednym z ważniejszych elementów wyróżniających Twoją myjnię. Wykonywana jest z elementów ze stalowych. To, co wyróżnia myjnię i sprawia, że klienci ją zapamiętują to jej identyfikacja: logo, kolor, attyka, reklama na ściankach bocznych, pylony, tablice dojazdowe, oświetlenie, neon. Dzięki tym elementom Twój klient lepiej będzie postrzegał Twoją myjnię, jak również chętniej poleci ją swoim znajomym, a Ty zyskasz darmową reklamę i kolejnych zadowolonych klientów.

Posiadamy kilkanaście gotowych projektów myjni, jak również możemy wykonad indywidualny projekt według Twoich zalecen.
WAŻNE: W cenniku podajemy cenę myjni wraz ze standardową konstrukcją.


urządzenia

Montaż urządzen przeprowadza nasz wykwalifikowany zespół techników. Wraz z montażem odbywa się szkolenie obsługi myjni w zakresie eksploatacji i bieżącej konserwacji urządzen.

Dostarczane przez nas urządzenia posiadają KOMPLETNY zestaw urządzen: pompy, dozowniki, stację zmiękczania wody, filtr odwróconej osmozy, piec dwufunkcyjny zasilający instalację rozmrażania i ogrzewanie wody do mycia, panel sterowania, zabezpieczenia.

Po podłączeniu do mediów i wykonaniu procedur rozruchowych urządzenie jest od razu gotowe do obsługi. Obecnie wprowadzony został nowy, dotykowy panel sterowania myjnią, dzięki czemu zyskasz jeszcze łatwiejszy dostęp do wszystkich funkcji zarządzania czasem i jakością pracy myjni.

UWAGA: Posiadamy rozwiązania pozwalające na kontrolę i sterowanie myjnią przez Internet!

W przypadku myjni kontenerowej możliwe jest zaaranżowanie miejsca dla obsługi myjni, dzięki czemu Twój pracownik będzie mógł zyska bardziej komfortowe miejsce pracy.

Całośd prac budowlanych wraz z montażem trwa średnio 21 dni.
Twoja myjnia już stoi. Warto zadbad o jej BEZPIECZENSTWO.
Zadbamy o zabezpieczenie Twojej myjni


Myjnie bezdotykowe podlegają standardowemu ubezpieczeniu w zakresie zniszczenia od czynników atmosferycznych, katastrof, itp. Wysokośd ubezpieczenia jest zależna od wybranej firmy ubezpieczeniowej i wartości Twojej myjni - stawki zaczynają się już od kilkuset zł rocznie.

Zakres ubezpieczenia można powiększyd o kradzieże lub dewastację, jednak w tym przypadku ubezpieczalnie wymagają zastosowania dodatkowych środków ochrony.

Jak każdy punkt, gdzie obraca się gotówką, tak i myjnie są narażone na kradzieże, ale ze względu na posiadane już zabezpieczenia są mniej narażone, niż sklepy lub stacje paliw. Czasami zdarzają się natomiast akty wandalizmu. Najlepszą ochroną jest po prostu pracownik, który stale zajmuje się myjnią.

Kolejnym poziomem ochrony jest monitoring. Jeśli Twoja myjnia zlokalizowana jest na terenie marketu, wówczas najczęściej teren jest już monitorowany. Jeśli jest w mniej uczęszczanej lokalizacji, warto zastanowid się nad podpisaniem umowy z jedną z lokalnych firm ochroniarskich, która świadczy usługi monitorowania obiektów oraz gwarantuje szybką reakcję w przypadku kradzieży lub wandalizmu.

Koszt zamontowania systemu monitorowania wynosi około 2.000 zł. Opłata miesięczna to wydatek średnio 200 zł. Do monitorowania można wykorzystad modem internetowy, wykorzystywany do kontrolowania myjni (wymagany zasięg na paśmie EDGE).
Korzyścią jest poczucie bezpieczeostwa - Twoje i obsługi Twojej myjni.

Porozmawiajmy zatem o OBSLUDZE Twojej myjni.
Ile kosztuje obsługa Twojej myjni


Czy jest potrzebny pracownik na myjnię bezdotykową? Generalnie nie ma takiej potrzeby. Myjnie są tak skonstruowane, że pracują samodzielnie i nie wymagają stałego nadzoru. Uzupełnianie płynów odbywa się co 2-3 dni. Pobieranie utargu można realizowad w dowolnym terminie, chod trzeba pamiętad o pojemności kasetki.
Pracownik przydaje się jednak na myjni z kilku powodów:

- może rozmieniac klientom pieniądze - bardzo ważne i doceniane przez klientów,
- może pomagad mniej doświadczonym klientom w myciu samochodu,
- może na bieżąco uzupełniad preparaty, opróżniad kosze na śmieci, pojemniki odkurzacza, zamiatad teren wokół myjni, utrzymywad elementy myjni w czystości (urządzenia, reklamy),
- i najważniejsze - pilnowac, aby nikt nie niszczył Twojego mienia.

Kiedy Twoja myjnia zarabia ponad 40.000 zł miesięcznie (po odliczeniu kosztów bezpośrednich), zatrudnienia pracownika staje się opłacalnym posunięciem.

ekploatacja myjni


Jak każdy punkt usługowy, myjnia również generuje pewne koszty. Są to w ujęciu miesięcznym:
- oświetlenie terenu - dla myjni 4 stanowiskowej wynosi średnio 350 zł,
- wywóz śmieci - koszt 70 zł,
- przeglądy, naprawy i wymiana elementów zużywających się - uśredniony koszt to maksymalnie 1000 zł (ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów dających dłuższą żywotnośd elementów myjni).

Urządzenia myjni posiadają gwarancję, zatem przy zakupie nowego urządzenia otrzymujesz pełną obsługę serwisową z dojazdem na miejsce.
03. działka

W zależności od formy pozyskania działki, pojawia się koszt najmu działki lub obsługi kapitału (odsetki od kredytu na zakup działki). W zależności od wielkości działki jest to wydatek na poziomie 4000-6000 zł. Oczywiście zdarzają się okazję, kiedy można działkę wynająd taniej, jak również możesz pozyskad dofinansowanie na myjnię - wówczas koszt jest mniejszy.

Będąc właścicielem działki jesteś zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości (czasem również będąc najemcą). Jest to wydatek rzędu 600-800 zł.

Reklama

Aby Twoją myjnię stale odwiedzali klienci powinieneś zadbad o reklamę. Jest to szczególnie ważne dla nowo otwieranej myjni. Minimalny poziom reklamy to 700 zł miesięcznie, co stanowi najczęściej czynsz za postawione tablice reklamowe.

Całośd miesięcznych kosztów dla myjni 4 stanowiskowej najczęściej zamyka się w kwocie 10.000 zł, co pozwala na uzyskanie dochodu na czysto w wysokości co najmniej 30.000 zł miesięcznie.

franszyza, franczyza w polsce, franszyza inwestycje, franszyza analiza, franczyza, myjnia samochodowa, samoobsługowe myjnie, myjnie bezdotykowe, automyjnia, samoobsługowe myjnie samochodowe, myjnie samochodowe bezdotykowe, myjnia bezdotykowe, myjnie bezdotykowa, myjnia bezdotykowa, myjnia samochodowe, myjnie samochodowa, automyjnia błysk, automyjnia ręczna, automyjnia reczna, automyjnia bezdotykowa, myjnie bezdotykowe kraków, myjnia samochodowa reczna, automatyczna myjnia samochodowa, myjnie tunelowe, myjnia reczna, myjnia ręczna, myjnie, myjnia, auto myjnia, myjnie samochodową, myjnia błysk, myjnia automatyczna, mycie bezdotykowe, myjnia tunelowa, myjnie ręczne, myjki bezdotykowe, myjnia woskowanie, myjnia ciśnieniowa, myjnie warszawa, myjnia kraków, myjnie kraków, bezdotykowe, myjki ciśnieniowe, myjnia warszawa, myjnie gdańsk, mycie silnika, samoobsługowe, myjnia gdańsk, auto myjni, myjnia cennik, mycie, myjnia samochodowa błysk, myjnie bezdotykowe warszawa, myjnia samochodowa samoobsługowa, ręczna myjnia samochodowa, myjnia samochodowa bezdotykowa, myjnie bezdotykowe cennik, myjnia samoobsługowa, myjnie samoobsługowa, używane myjnie bezdotykowe, myjnia samochodowa kraków, samochodowe myjnie, automyjnia warszawa    , myjnie samochodów ciężarowych, myjnia samochodów ciężarowych, myjnie bezdotykowe ceny, myjnie bezdotykowe szczecin, myjnia samochodowa pranie tapicerki, bezdotykowa myjnia samoobsługowa, myjnia samochodowa warszawa, automyjnia kraków, myjnie samoobslugowe, myjnie bezdotykową, myjnie samoobsługową, automyjnia samochodowa, myjnie samochodów, myjnia samochodów, myjnia samochodowa poznań, myjnia samochodowa cennik, myjnia samochodowa wrocław, automyjnia wrocław, automyjnia poznań, myjnia samochodowa łódź, automyjnia łódź, myjnia samochodowa sprzedaż, myjnia samoobsługowa gdańsk, reczne myjnie samochodowe, ręczne myjnie samochodowe, myjnia samochodowa ręczna warszawa, bkf myjnie bezdotykowe, myjnia samochodowa mycie, myjnie bezdotykowe bp, myjnia samoobsługowa bydgoszcz, myjnia samoobsługowa kraków, myjnie bezdotykowe producent, myjnie samoobsługowe warszawa, myjnia samoobsługowa wrocław, myjnia samoobsługowa katowice, myjnia samoobsługowa lublin, myjnia ręczna samoobsługowa, myjnia samoobsługowa poznań, myjnia samoobsługowa łódź, myjnia samoobsługowa warszawa, myjnia ręczna bezdotykowa, samoobsługowe myjnie bezdotykowe, myjnie bezdotykowe forum, myjnie bezdotykowe cena, myjnie bezdotykowe w, ręczne myjnie samochodowe w, ręczna myjnia samochodowa w, myjnie samoobsługowe w, myjnia samoobsługowa w, myjnie bezdotykowe w warszawie, myjnia bezdotykowa kraków, myjnia samochodowa a, myjnia samochodowa al, myjnia samochodowa car, myjnia samochodowa i, myjnia samochodowa u, online myjnia samochodowa, wash center myjnia samochodowa, center myjnia samochodowa, myjnia samochodowa os, myjnia samochodowa forum, myjnia samochodowa gdańsk, myjni bezdotykowej, myjni bezdotykowych, myjni samoobsługowych, myjnia samochodowa blue, myjnie samochodowe kraków, myjnia bezdotykowa na, myjnia bezdotykowa bp, myjnia bezdotykowa forum, myjni samochodowej warszawa, myjnie samochodowe na, myjni samochodowej, christ myjnie samochodowe, myjni samochodowe, myjni samochodów, myjni samochodowych, myjni samochodowa, myjnia samochodowa katowice, myjnia samochodowa lublin, myjnia samochodowa szczecin, myjnia samochodowa ceny, automyjnia gdańsk, automyjnia lublin, myjnie samochodowe we, automyjnia szczecin, automyjnia katowice, automyjni, automyjnie, www automyjnia, myjnie samochodowe warszawa, myjnia bezdotykowa koszty, myjnia bezdotykowa gdańsk, plan myjnia samochodowa, na myjni bezdotykowej, myjnie do aut osobowych, myjnie samochodowe gdańsk, myjnia bezdotykowa warszawa, myjnia samochodowa toples, myjni samochodowej recznej, myjnia samochodowa 24h, myjni samochodowej bezdotykowej, myjnia samochodowa całodobowa, myjnia samochodowa tir, na myjni samochodowej, myjnie samochodowe tir, jak otworzyc myjnie samochodowa, myjnia dla samochodów, myjnia samochodowa na, myjnia samochodowa we, myjnia bezdotykowa sosnowiec, myjnia bezdotykowa gdynia, myjnia samochodowa piekary, myjnia bezdotykowa wrocław, myjnia bezdotykowa łódź, myjnie warszawa, myjnie ręczne, myjnie samoobsługowe, bezdotykowe myjnie, myjnie samochodowe kraków, myjnie samochodowe, myjnie samochodowe warszawa, myjnia krakow, myjnie automatyczne, myjnie kraków, tunelowe myjnie, automatyczna myjnia samochodowa, bezdotykowe myjnie samochodowe, ręczna myjnia samochodowa, myjnia automatyczna, myjnia samoobsługowa warszawa, myjnia tunelowa, myjnie, samoobsługowa myjnia, myjnia ręczna, myjnia ręczna kraków, myjnia, myjnia ręczna warszawa, myjnia samochodowa, myjnia bezdotykowa, myjnia warszawa, myjki, myjnia samochodowa warszawa, myjnie wrocław, myjnia poznań, myjnia wrocław, producent myjni, myjnie samochodów ciężarowych, cena myjni, maszyny do myjni, urządzenia do myjni, sprzęt do myjni, auto myjnie, do myjni, myjnie ręczne warszawa


myjnia samoobsługowa, myjnie samoobsługowe, myjnie samochodowe samoobsługowe, ceny myjni samochodowych, samoobsługowa myjnia samochodowa, samoobsługowe myjnie samochodowe, myjki samoobsługowe, myjnie samochodowe ceny, myjka samoobsługowa, myjki samoobslugowe, myjnia samochodowa samoobsługowa, sprzedam myjnie, myjnia samochodowa sprzedam, myjnia samoobsługowa lublin, sprzedam myjnię, myjnie samoobslugowe, ceny myjni, budowa myjni ręcznej, myjnia ręczna lizing, sprzedam myjnie samochodową, ceny myjni automatycznych, myjnia karcher lublin, myjki automatyczne, producent myjni samoobsługowych, myjnia samochodowa samoobslugowa, myjnie karcher, myjnia samoobsługowa producent, ceny myjni samoobsługowych, myjnie samoobsługowe ceny, myjnia automatyczna cena, myjka samochodowa samoobsługowa, producent myjnia samoobsługowa, akcesoria do myjki recznej samoobsługowej, sprzedam myjnię samochodową, samoobsługowe myjnie, MYJKA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA, ceny myjek samochodowych, myjnia sprzedam, myjnia samoobsługowa ceny, cena myjni, automatyczne myjnie samochodowe, myjnie samochodowe sprzedzm, ceny myjni samochodowej, myjnia samochodowa karcher, karcher lublin myjnia, Lublin Myjnia samoobsługowa, myjnia samoobslugowa, myjka samochodowa, samoobslugowe myjnie samochodowe, sprzedam myjnie automatyczną, koszt myjni samoobsługowej, sprzedam myjnie samoobsługową, automatyczne myjnie samoobslugowe, automatyczne myjki samochodowe, sprzedam myjnię samoobsługową, koszt budowy myjni samochodowej, myjnia automatyczna kupno, automatyczna myjnia samochodowa, samoobsługowa myjnia samochodów, sprzeda, producent myjek samoobsługowych, myjnia samoobsługowa karcher, altomatyczne myjki samochodowe, cena myjni samochodowej, myjnia samoobslugowa - sprzedaz, myjki przemysłowe samoobsługowe, producenci myjni ręcznych, myjnia samoobslugowa lublin, myjki do myjni, cena myjnia samoobsługowa, myjnie samoobslugowe woj.zachodniopom kupno, myjnie samoobsługowe w lublinie, karcher myjnia samoobsługowa, automatyczna myjnia samochodowa koszt, myjnia samochodowa producenci, sprzedaż samochodowych myjni samoobsługowych, myjnia samoobsługowa sprzedaż, myjnia automatyczna lublin, myjnia samochodowa-automatyczna -cena i sprzedarz, myjki samochodowe karcher, samoobsługowa myjnia lublin, myjnia samoobsługowa sprzedam, myjka samochodowa karcher, KOSZTY BUDOWY MYJNI RĘCZNEJ, myjnie samoobslugowe cena, sprzedam myjnia samochodowa samoobsłógowa, SPRZEDAZ MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA, myjnie samochodowe samoobsługowe w lublinie, myjki automatyczne sprzedaż, automatyczna myjnia pojazdow, ile kosztuje myjnia samoobsługowa, producent myjni samochodowych ceny, myjnie samoobsługowe sprzedaż, myjnia samochodowa kupno, myjnia samoobsługowa koszt budowy Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie+++Myjnie samochodowe bezdotykowe+++Automyjnia bezdotykowa+++bezdotykowa+++bezdotykowe+++Myjnie bezdotykowe ceny+++Myjnie bezdotykowe budowa+++Myjnie portalowe+++Myjnie samoobsługowe+++Myjnie tunelowe+++Myjnie pojazdów użytkowych+++System obiegu wody+++Myjnie pojazdów szynowych+++Środki myjące i pielęgnacyjne+++Materiały myjące MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE myjnie warszawa
myjnie warszawa myjnie reczne
myjnie reczne myjnie samoobslugowe
myjnie samoobslugowe myjnia bezdotykowa lodz
myjnia bezdotykowa lodz myjnie samochodowe krakow
myjnie samochodowe krakow myjnia samoobslugowa
myjnia samoobslugowa myjnie bezdotykowa
myjnie bezdotykowa myjnie przemyslowe
myjnie przemyslowe myjnia samochodow ciezarowych
myjnia samochodow ciezarowych myjnie samochodow ciezarowych
myjnie samochodow ciezarowych automyjnia warszawa
automyjnia warszawa samochodowe myjnie
samochodowe myjnie Myjnie pojazdów użytkowych
Myjnie pojazdów użytkowych Myjnie tunelowe
Myjnie tunelowe myjnie bezdotykowe ceny
myjnie bezdotykowe ceny sprzet do myjni bezdotykowej
sprzet do myjni bezdotykowej Myjnia bezdotykowa samoobslugowa
Myjnia bezdotykowa samoobslugowa producent samoobsługowych bezdotykowych myjni
producent samoobsługowych bezdotykowych myjni Myjnie bezdotykowe urządzenie czyszczace
Myjnie bezdotykowe urządzenie czyszczace myjnia bezdotykowa CarWash
myjnia bezdotykowa CarWash Myjnie bezdotykowe projekty
Myjnie bezdotykowe projekty wyposazenie myjni bezdotykowej
wyposazenie myjni bezdotykowej Myjnie automatyczne
Myjnie automatyczne Myjnie ciezarowe
Myjnie ciezarowe Myjnie automatyczne tunelowe
Myjnie automatyczne tunelowe Myjnie bezdotykowe ISTOBAL
Myjnie bezdotykowe ISTOBAL Myjnie automatyczne
Myjnie automatyczne myjnia reczna
myjnia reczna myjnia
myjnia myjnia samochodowa
myjnia samochodowa myjnie samochodowe
myjnie samochodowe myjnie samochodowe samoobslugowe
myjnie samochodowe samoobslugowe mycie bezdotykowe
mycie bezdotykowe Myjnie Profesjonalne środki czyszczące
Myjnie Profesjonalne środki czyszczące Myjki wysokociśnieniowe
Myjki wysokociśnieniowe Myjnie bezdotykowe zabudowy stanowisk mycia
Myjnie bezdotykowe zabudowy stanowisk mycia Myjnie do aut osobowych
Myjnie do aut osobowych myjnie bezdotykowe szczecin
myjnie bezdotykowe szczecin Urządzenia myjące wielofunkcyjne
Urządzenia myjące wielofunkcyjne Prodkcja Sprzedaz Serwis Myjni Samoobsługowych
Prodkcja Sprzedaz Serwis Myjni Samoobsługowych Myjnie bezdotykowe System obiegu wody
Myjnie bezdotykowe System obiegu wody myjnia samochodowa pranie tapicerki
mmyjnia samochodowa pranie tapicerki Samoobsługowe myjnie
Samoobsługowe myjnie Automyjnia
Automyjnia Myjnia bezdotykowa
Myjnia bezdotykowa Automatyczna myjnia samochodowa
Automatyczna myjnia samochodowa myjka ciśnieniowa
myjka ciśnieniowa Myjnie warszawa
Myjnie warszawa Bezdotykowe
Bezdotykowe Myjnia cennik
Myjnia cennik Myjnie bezdotykowe Warszawa
Myjnie bezdotykowe Warszawa Myjnia samochodowa samoobslugowa
Myjnia samochodowa samoobslugowa Myjnia samochodow ciezarowych
Myjnia samochodow ciezarowych Myjnia samochodowa Poznan
Myjnia samochodowa Poznan URZADZENIA CZYSZCZACE
URZADZENIA CZYSZCZACE myjnia samochodowa warszawa
myjnia samochodowa warszawa bezdotykowa myjnia samoobslugowa
bezdotykowa myjnia samoobslugowa Samoobslugowe myjnie samochodowe
Samoobslugowe myjnie samochodowe Myjnia warszawa
Myjnia warszawa Myjnie Gdansk
Myjnie Gdansk automyjnia ręczna
automyjnia ręczna Myjnia samochodowa
Myjnia samochodowa Myjnie bezdotykowe
Myjnie bezdotykowe Myjnie samochodowe bezdotykowe
Myjnie samochodowe bezdotykowe Bezdotykowa myjnia samoobslugowa
Bezdotykowa myjnia samoobslugowa sRODKI CZYSZCZACE
sRODKI CZYSZCZACE Myjnie krakow
Myjnie krakow Myjnie samochodow ciezarowych
Myjnie samochodow ciezarowych Myjnie samochodow
Myjnie samochodow Myjki ciśnieniowe
Myjki ciśnieniowe Myjnie samoobslugowe
Myjnie samoobslugowe myjnie samochodowe ceny
myjnie samochodowe ceny Myjnia samochodow
Myjnia samochodow sprzedam myjnie
sprzedam myjnie myjnie tir producent
myjnie tir producent myjnie tir
myjnie tir Statoil Myjnie samochodowe
Statoil Myjnie samochodowe systemy czyszczące
systemy czyszczące Wyposażenie myjni samochodowych
Wyposażenie myjni samochodowych myjka ciśnieniowa
myjka ciśnieniowa MyjnieSamochodowe.pl
MyjnieSamochodowe.pl dwustanowiskowe myjnie samochodowe
dwustanowiskowe myjnie samochodowe myjnie do tramwajow
myjnie do tramwajow myjnie do pociągow
myjnie do pociągow myjnia aut ciężarowych
myjnia aut ciężarowych mycie samochodów
mycie samochodów myjnia bezdotykowa
myjnia bezdotykowa kosmetyka samochodowa
kosmetyka samochodowa mycie pod ciśnieniem
mycie pod ciśnieniem myjnia tunelowa
myjnia tunelowa myjnia portalowa
myjnia portalowa myjnia automatyczna
myjnia automatyczna linia myjąca
linia myjąca szczotki do myjni
szczotki do myjni MOBILNA MYJNIA
MOBILNA MYJNIA SAMOCHÓD MYCIE BEZDOTYKOWE
SAMOCHÓD MYCIE BEZDOTYKOWE myjnie samochodowe Istobal
myjnie samochodowe Istobal myjnie samochodowe christ
myjnie samochodowe christ christ
christ myjnie portalowe system szczotek przegubowych
myjnie portalowe system szczotek przegubowych myjnie tunelowe Technologia konturowa
myjnie tunelowe Technologia konturowa Myjnia 5-cio szczotkowa
Myjnia 5-cio szczotkowa MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE
MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE auto myjnia
auto myjnia myjnie bezdotykowe
myjnie bezdotykowe myjnia cennikwa
myjnia cennik

franszyza+++franczyza w polsce+++franszyza inwestycje+++franszyza analiza+++franczyza+++myjnia samochodowa+++samoobsługowe myjnie+++myjnie bezdotykowe+++automyjnia+++samoobsługowe myjnie samochodowe+++myjnie samochodowe bezdotykowe+++myjnia bezdotykowe+++myjnie bezdotykowa+++myjnia bezdotykowa+++myjnia samochodowe+++myjnie samochodowa+++automyjnia błysk+++automyjnia ręczna+++automyjnia reczna+++automyjnia bezdotykowa+++myjnie bezdotykowe kraków+++myjnia samochodowa reczna+++automatyczna myjnia samochodowa+++myjnie tunelowe+++myjnia reczna+++myjnia ręczna+++myjnie+++myjnia+++auto myjnia+++myjnie samochodową+++myjnia błysk+++myjnia automatyczna+++mycie bezdotykowe+++myjnia tunelowa+++myjnie ręczne+++myjki bezdotykowe+++myjnia woskowanie+++myjnia ciśnieniowa+++myjnie warszawa+++myjnia kraków+++myjnie kraków+++bezdotykowe+++myjki ciśnieniowe+++myjnia warszawa+++myjnie gdańsk+++mycie silnika+++samoobsługowe+++myjnia gdańsk+++auto myjni+++myjnia cennik+++mycie+++myjnia samochodowa błysk+++myjnie bezdotykowe warszawa+++myjnia samochodowa samoobsługowa+++ręczna myjnia samochodowa+++myjnia samochodowa bezdotykowa+++myjnie bezdotykowe cennik+++myjnia samoobsługowa+++myjnie samoobsługowa+++używane myjnie bezdotykowe+++myjnia samochodowa kraków+++samochodowe myjnie+++automyjnia warszawa+++myjnie samochodów ciężarowych+++myjnia samochodów ciężarowych+++myjnie bezdotykowe ceny+++myjnie bezdotykowe szczecin+++myjnia samochodowa pranie tapicerki+++bezdotykowa myjnia samoobsługowa+++myjnia samochodowa warszawa+++automyjnia kraków+++myjnie samoobslugowe+++myjnie bezdotykową+++myjnie samoobsługową+++automyjnia samochodowa+++myjnie samochodów+++myjnia samochodów+++myjnia samochodowa poznań+++myjnia samochodowa cennik+++myjnia samochodowa wrocław+++automyjnia wrocław+++automyjnia poznań+++myjnia samochodowa łódź+++automyjnia łódź+++myjnia samochodowa sprzedaż+++myjnia samoobsługowa gdańsk+++reczne myjnie samochodowe+++ręczne myjnie samochodowe+++myjnia samochodowa ręczna warszawa+++bkf myjnie bezdotykowe+++myjnia samochodowa mycie+++myjnie bezdotykowe bp+++myjnia samoobsługowa bydgoszcz+++myjnia samoobsługowa kraków+++myjnie bezdotykowe producent+++myjnie samoobsługowe warszawa+++myjnia samoobsługowa wrocław+++myjnia samoobsługowa katowice+++myjnia samoobsługowa lublin+++myjnia ręczna samoobsługowa+++myjnia samoobsługowa poznań+++myjnia samoobsługowa łódź+++myjnia samoobsługowa warszawa+++myjnia ręczna bezdotykowa+++samoobsługowe myjnie bezdotykowe+++myjnie bezdotykowe forum+++myjnie bezdotykowe cena+++myjnie bezdotykowe w+++ręczne myjnie samochodowe w+++myjni bezdotykowych+++myjni samoobsługowych+++myjnia samochodowa blue+++myjnie samochodowe kraków+++myjnia bezdotykowa na+++myjnia bezdotykowa bp+++myjnia bezdotykowa forum+++myjni samochodowej warszawa+++myjnie samochodowe na+++myjni samochodowej+++christ myjnie samochodowe+++myjni samochodowe+++myjni samochodów+++myjni samochodowych+++myjni samochodowa+++myjnia samochodowa katowice+++myjnia samochodowa lublin+++myjnia samochodowa szczecin+++myjnia samochodowa ceny+++automyjnia gdańsk+++automyjnia lublin+++myjnie samochodowe we+++automyjnia szczecin+++automyjnia katowice+++automyjni, automyjnie+++www automyjnia+++myjnie samochodowe warszawa+++myjnia bezdotykowa koszty+++myjnia bezdotykowa gdańsk+++plan myjnia samochodowa+++na myjni bezdotykowej+++myjnie do aut osobowych+++myjnie samochodowe gdańsk+++myjnia bezdotykowa warszawa+++myjnia samochodowa toples+++myjni samochodowej recznej+++myjnia samochodowa 24h+++myjni samochodowej bezdotykowej+++myjnia samochodowa całodobowa+++myjnia samochodowa tir+++na myjni samochodowej+++myjnie samochodowe tir+++jak otworzyc myjnie samochodowa+++myjnia dla samochodów+++myjnia samochodowa na+++myjnia samochodowa we+++myjnia bezdotykowa sosnowiec+++myjnia bezdotykowa gdynia+++myjnia samochodowa piekary+++myjnia bezdotykowa wrocław+++myjnia bezdotykowa łódź+++myjnie warszawa+++myjnie ręczne+++myjnie samoobsługowe+++bezdotykowe myjnie+++myjnie samochodowe kraków+++myjnie samochodowe+++myjnie samochodowe warszawa+++myjnia krakow+++myjnie automatyczne+++myjnie kraków+++tunelowe myjnie+++automatyczna myjnia samochodowa+++bezdotykowe myjnie samochodowe+++ręczna myjnia samochodowa+++myjnia automatyczna+++myjnia samoobsługowa warszawa+++myjnia tunelowa+++myjnie+++samoobsługowa myjnia+++myjnia ręczna+++myjnia ręczna kraków+++myjnia+++myjnia ręczna warszawa+++myjnia samochodowa+++myjnia bezdotykowa+++myjnia warszawa+++myjki+++myjnia samochodowa warszawa+++myjnie wrocław+++myjnia poznań+++myjnia wrocław+++producent myjni+++myjnie samochodów ciężarowych+++cena myjni+++maszyny do myjni+++urządzenia do myjni+++sprzęt do myjni+++auto myjnie+++do myjni+++myjnie ręczne warszawa

 

Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące ,myjnia samoobsługowa, myjnie samoobsługowe, myjnie samochodowe samoobsługowe, ceny myjni samochodowych, samoobsługowa myjnia samochodowa, samoobsługowe myjnie samochodowe, myjki samoobsługowe, myjnie samochodowe ceny, myjka samoobsługowa, myjki samoobslugowe, myjnia samochodowa samoobsługowa, sprzedam myjnie, myjnia samochodowa sprzedam, myjnia samoobsługowa lublin, sprzedam myjnię, myjnie samoobslugowe, ceny myjni, budowa myjni ręcznej, myjnia ręczna lizing, sprzedam myjnie samochodową, ceny myjni automatycznych, myjnia karcher lublin, myjki automatyczne, producent myjni samoobsługowych, myjnia samochodowa samoobslugowa, myjnie karcher, myjnia samoobsługowa producent, ceny myjni samoobsługowych, myjnie samoobsługowe ceny, myjnia automatyczna cena, myjka samochodowa samoobsługowa, producent myjnia samoobsługowa, akcesoria do myjki recznej samoobsługowej, sprzedam myjnię samochodową, samoobsługowe myjnie, MYJKA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA, ceny myjek samochodowych, myjnia sprzedam, myjnia samoobsługowa ceny, cena myjni, automatyczne myjnie samochodowe, myjnie samochodowe sprzedzm, ceny myjni samochodowej, myjnia samochodowa karcher, karcher lublin myjnia, Lublin Myjnia samoobsługowa, myjnia samoobslugowa, myjka samochodowa, samoobslugowe myjnie samochodowe, sprzedam myjnie automatyczną, koszt myjni samoobsługowej, sprzedam myjnie samoobsługową, automatyczne myjnie samoobslugowe, automatyczne myjki samochodowe, sprzedam myjnię samoobsługową, koszt budowy myjni samochodowej, myjnia automatyczna kupno, automatyczna myjnia samochodowa, samoobsługowa myjnia samochodów, sprzeda, producent myjek samoobsługowych, myjnia samoobsługowa karcher, altomatyczne myjki samochodowe, cena myjni samochodowej, myjnia samoobslugowa - sprzedaz, myjki przemysłowe samoobsługowe, producenci myjni ręcznych, myjnia samoobslugowa lublin, myjki do myjni, cena myjnia samoobsługowa, myjnie samoobslugowe woj.zachodniopom kupno, myjnie samoobsługowe w lublinie, karcher myjnia samoobsługowa, automatyczna myjnia samochodowa koszt, myjnia samochodowa producenci, sprzedaż samochodowych myjni samoobsługowych, myjnia samoobsługowa sprzedaż, myjnia automatyczna lublin, myjnia samochodowa-automatyczna -cena i sprzedarz, myjki samochodowe karcher, samoobsługowa myjnia lublin, myjnia samoobsługowa sprzedam, myjka samochodowa karcher, KOSZTY BUDOWY MYJNI RĘCZNEJ, myjnie samoobslugowe cena, sprzedam myjnia samochodowa samoobsłógowa, SPRZEDAZ MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA, myjnie samochodowe samoobsługowe w lublinie, myjki automatyczne sprzedaż, automatyczna myjnia pojazdow, ile kosztuje myjnia samoobsługowa, producent myjni samochodowych ceny, myjnie samoobsługowe sprzedaż, myjnia samochodowa kupno, myjnia samoobsługowa koszt budowy Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie+++Myjnie samochodowe bezdotykowe+++Automyjnia bezdotykowa+++bezdotykowa+++bezdotykowe+++Myjnie bezdotykowe ceny+++Myjnie bezdotykowe budowa+++Myjnie portalowe+++Myjnie samoobsługowe+++Myjnie tunelowe+++Myjnie pojazdów użytkowych+++System obiegu wody+++Myjnie pojazdów szynowych+++Środki myjące i pielęgnacyjne+++Materiały myjące myjnia samochodowa+++samoobsługowe myjnie+++myjnie bezdotykowe+++automyjnia+++samoobsługowe myjnie samochodowe+++myjnie samochodowe bezdotykowe+++myjnia bezdotykowe+++myjnie bezdotykowa+++myjnia bezdotykowa+++myjnia samochodowe+++myjnie samochodowa+++automyjnia błysk+++automyjnia ręczna+++automyjnia reczna+++automyjnia bezdotykowa+++myjnie bezdotykowe kraków+++myjnia samochodowa reczna+++automatyczna myjnia samochodowa+++myjnie tunelowe+++myjnia reczna+++myjnia ręczna+++myjnie+++myjnia+++auto myjnia+++myjnie samochodową+++myjnia błysk+++myjnia automatyczna+++mycie bezdotykowe+++myjnia tunelowa+++myjnie ręczne+++myjki bezdotykowe+++myjnia woskowanie+++myjnia ciśnieniowa+++myjnie warszawa+++myjnia kraków+++myjnie kraków+++bezdotykowe+++myjki ciśnieniowe+++myjnia warszawa+++myjnie gdańsk+++mycie silnika+++samoobsługowe+++myjnia gdańsk+++auto myjni+++myjnia cennik+++mycie+++myjnia samochodowa błysk+++myjnie bezdotykowe warszawa+++myjnia samochodowa samoobsługowa+++ręczna myjnia samochodowa+++myjnia samochodowa bezdotykowa+++myjnie bezdotykowe cennik+++myjnia samoobsługowa+++myjnie samoobsługowa+++używane myjnie bezdotykowe+++myjnia samochodowa kraków+++samochodowe myjnie+++automyjnia warszawa+++myjnie samochodów ciężarowych+++myjnia samochodów ciężarowych+++myjnie bezdotykowe ceny+++myjnie bezdotykowe szczecin+++myjnia samochodowa pranie tapicerki+++bezdotykowa myjnia samoobsługowa+++myjnia samochodowa warszawa+++automyjnia kraków+++myjnie samoobslugowe+++myjnie bezdotykową+++myjnie samoobsługową+++automyjnia samochodowa+++myjnie samochodów+++myjnia samochodów+++myjnia samochodowa poznań+++myjnia samochodowa cennik+++myjnia samochodowa wrocław+++automyjnia MYJNIA, MYJNIE, MYJNIE AUTOMATYCZNE, STACJE BEZNYNOWE, Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące MYJNIA+++MYJNIE+++MYJNIE AUTOMATYCZNE+++STACJE BEZNYNOWE+++Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie+++Myjnie samochodowe bezdotykowe+++Automyjnia bezdotykowa+++bezdotykowa+++bezdotykowe+++Myjnie bezdotykowe ceny+++Myjnie bezdotykowe budowa+++Myjnie portalowe+++Myjnie samoobsługowe+++Myjnie tunelowe+++Myjnie pojazdów użytkowych+++System obiegu wody+++Myjnie pojazdów szynowych+++Środki myjące i pielęgnacyjne+++Materiały myjące

sandy1175 : :

Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe 
24. sierpnia 2009 10:50:00
linkologia.pl spis.pl

Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych,

Terenowy Przedstawiciel handlowy: +48 512307807 
 
Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobs  

Serdecznie Witamy na stronach Wyłącznego Dystrybutora Myjni CHRIST w Polsce. Lidera nowoczesnych systemów mycia pojazdów. Bezdotykowe myjnie samoobsługowe CHRIST CAR WASH - Sprawdzony biznes 

 Nasza firma pomaga inwestorom w doborze odpowiedniego sprzętu dla danej lokalizacji czy sieci myjni, tak aby bez problemów osiągnąć zamierzone cele. 
 

Christ Top 100 Innovator 2009   Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobs
 

CHRIST CAR WASH SYSTEM

Otto Christ AG produkuje kompleksowe zestawy myjni bezdotykowych dla każdego typu lokalizacji:
1-2 stanowiskowe - CHRIST COMPACT
2-8 stanowiskowych - CHRIST WASH SYSTEM
 
Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobs

MYJNIE BEZDOTYKOWE, MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE

Nadzwyczaj dochodowa inwestycja wśród myjni samoobsługowych

Około 50% kierowców wciąż najchętniej myje swój samochód samodzielnie. Coraz większa świadomość potrzeby ochrony środowiska i zaostrzone przepisy definitywnie zakończyły erę mycia pojazdów "na własnym podwórku". Pozwoliło to na stałe rozszerzanie potencjału istniejących myjni samochodowych. Myjnie samoobsługowe odnotowują największy wzrost liczby nowych stanowisk zaraz za myjniami portalowymi i tunelowymi. Przyjazne użytkownikowi, samoczyszczące oraz nie wymagające konserwacji urządzenia realizujące koncepcję techniki mycia firmy Christ sprawią zarówno Państwu, jak i Państwa klientom ogromną przyjemność!
Modułowa konstrukcja myjni samoobsługowych pozwala na dowolność w projektowaniu stanowisk pod względem wielkości i wyposażenia.
Dostarczane przez nas urządzenia posiadają KOMPLETNY zestaw urządzen: pompy, dozowniki, stację zmiękczania wody, filtr odwróconej osmozy, piec dwufunkcyjny zasilający instalację rozmrażania i ogrzewanie wody do mycia, panel sterowania, zabezpieczenia.

Po podłączeniu do mediów i wykonaniu procedur rozruchowych urządzenie jest od razu gotowe do obsługi. Obecnie wprowadzony został nowy, dotykowy panel sterowania myjnią, dzięki czemu zyskasz jeszcze łatwiejszy dostęp do wszystkich funkcji zarządzania czasem i jakością pracy myjni.

więcej

Środki chemiczne Christ do myjni


Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące

Są produkowane przez firmę Christ Autowasch- und Pflegeprodukte od ponad 15 lat. Christ Myjnie Samochodowe Sp. z o.o. jest spółką "córką" i wyłącznym przedstawicielem w Polsce Otto Christ AG, jednego z wiodących producentów myjni samochodowych w Europie, firmy o ugruntowanej pozycji zbudowanej w oparciu o długoletnie doświadczenie i innowacyjne produkty. Najwyższy poziom technologiczny produkty marki Christ zawdzięczają ścisłej współpracy w procesie produkcji konstruktorów z inżynierami.
Sklep-online  więcej

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST GENIUS

 Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące


Obudowa
Estetycznie wykonana obudowa ze specjalnego barwnego tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni ułatwiającej pielęgnację urządzenia.

Istnieje możliwość wyboru koloru z naszej szerokiej palety kolorystycznej

System szczotek górnych
Napęd podnoszenia i napęd szczotek są zintegrowane na osi szczotek górnych. Dzięki tej jedynej w swoim rodzaju innowacji wysokość mycia została zwiększona o 50 mm w stosunku do tradycyjnie używanych systemów.
           więcej

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS

 Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące  Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące


System suszenia
Strumień powietrza wytwarzany jest przez 4 dmuchawy. Dysza boczna jest nieruchoma. Dysza górna odchyla się automatycznie o 30o, by móc efektywnie osuszać również maskę i tył pojazdu.
Dostawna dmuchawa boczna
Obydwie ruchome dysze boczne prowadzą strumień powietrza o wysokiej mocy czynnej po powierzchniach bocznych pojazdu. Komórki fotoelektryczne ustawiają optymalną odległość dmuchaw od pojazdu i pozwalają ominąć lusterka boczne. W wyniku tego wszystkie, nawet wąskie pojazdy, osuszane są w optymalny sposób.                                 więcej

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST VARIUS


 Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące  Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące

Sterowanie falownikiem
Trzy elektroniczne falowniki częstotliwości dbają o delikatny, zmienny bieg urządzeń jezdnych i suwnicowych.
Dozowanie środków myjących i konserwujących
Układ dozowania szamponu oraz środka wspomagającego suszenie wbudowany jest w nodze portalu, co ułatwia obsługę. Poszczególne zawory dozujące posiadają możliwość elektronicznego sterowania, dzięki czemu środki myjące podawane są zawsze w odpowiedniej ilości. Zbiorniki na media chemiczne wyposażone są w system kontroli poziomu napełnienia. Zabezpieczenie przed pracą bez mediów chemicznych dostępne jest we wszystkich modelach podstawowych.  więcej

MYJNIE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW - Myjnia 5-cio szczotkowa C6000

 Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące

Kompleksowe mycie dla parków samochodów ciężarowych i autobusów wymagających najwyższej przepustowości
Oszczędność czasu dzięki użyciu koncepcji pięciu szczotek
Kompletne mycie 18-metrowego autobusu możliwe jest w ok. 2,5 minuty

Dostępne różnorakie elementy wyposażenia (np. mycie podwozia, mycie pod wysokim ciśnieniem itp.) pozwala na indywidualne zaprojektowanie myjni idealnej dla danego parku samochodów ciężarowych i autobusów.      więcej

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS 1+1


 Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące  Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące  Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące

Przygotowanie piany
Większe zabrudzenia są skutecznie rozpuszczane jeszcze przed  myciem pojazdu. Funkcja ta jest podstawą delikatnego czyszczenia pojazdu.
Układ wysokociśnieniowego mycia kół
Zabrudzenia na felgach są skutecznie rozpuszczane jeszcze przed myciem kół. Podstawa intensywnego czyszczenia opon i felg.
Układ mycia kół                                                            
Specjalne okrągłe szczotki nawilżone od wewnątrz poruszają się wzdłuż urządzenia. Wysoka wydajność osiągana jest dzięki pracy pulsacyjnej oraz zmianie kierunku obrotu szczotek. Rozpoznanie koła dzięki komórce fotoelektrycznej. Ciśnienie boczne (85 bar / 16 bar).

MYJNIE PORTALOWE MODUŁOWE, MYJNIA MODUŁOWA CHRIST PRIMUS TAKT

 Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące  Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące

Dozowanie środków myjących i konserwujących
Układ dozowania szamponu oraz środka wspomagającego suszenie wbudowany jest w nodze portalu, co ułatwia obsługę. Poszczególne zawory dozujące posiadają możliwość elektronicznego sterowania, dzięki czemu środki myjące podawane są zawsze w odpowiedniej ilości. Zbiorniki na media chemiczne wyposażone są w system kontroli poziomu napełnienia. Zabezpieczenie przed pracą bez mediów chemicznych dostępne jest we wszystkich modelach podstawowych.
Przygotowanie piany
Większe zabrudzenia są skutecznie rozpuszczane jeszcze przed  myciem pojazdu. Funkcja ta jest podstawą delikatnego czyszczenia pojazdu.
Układ wysokociśnieniowego mycia boków i dachu             (85 bar / 16 bar)
System mycia wstępnego poprzez jedno- lub dwukrotne spryskanie całego pojazdu. Do wyboru urządzenia pracujące pod ciśnieniem 85 lub 16 bar. Poziome dysze prowadzone są tuż nad pojazdem dostosowując się do jego konturu, odchylając się dodatkowo o 30o z przodu i z tyłu pojazdu.    MYJNIE TUNELOWE CHRIST TECHNOLOGIA SYNCHRONICZNA MYJNIE TUNELOWE CHRIST TECHNOLOGIA HYDRAULICZNA Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące
Samoobsługowe odkurzacze piorące firmy KASTER.

Proste w obsłudze, funkcjonalne i łatwe w serwisowaniu.
Obudowa odkurzacza wykonana ze stali nierdzewnej INOX AISI 304. Pokrywa górna wykonana jest z tworzywa sztucznego.
Funkcja prania polega na spryskaniu dyszą i odsysaniu w jednej operacji roboczej, a zebrana woda gromadzi się w zbiorniku.
Bezawaryjne działanie zapewnia wysokowydajna pompa firmy Dosatron.

Wersje uruchamiania:
Mechanicznym wrzutnikiem żetonów / monet
Elektronicznym wrzutnikiem żetonów / monet (E)
Ręcznie - przyciskiem (litera M w oznaczeniu)

Możliwość wykonania indywidualnego oznakowania na życzenie.
Gwarancja 2 lata              więcej


Otto Christ AG Wash Systems Keywords: Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie+++Myjnie samochodowe bezdotykowe+++Automyjnia bezdotykowa+++bezdotykowa+++bezdotykowe+++Myjnie bezdotykowe ceny+++Myjnie bezdotykowe budowa+++Myjnie portalowe+++Myjnie samoobsługowe+++Myjnie tunelowe+++Myjnie pojazdów użytkowych+++System obiegu wody+++Myjnie pojazdów szynowych+++Środki myjące i pielęgnacyjne+++Materiały myjące+++myjnia samoobsługowa+++myjnie samoobsługowe+++myjnie samochodowe samoobsługowe+++ceny myjni samochodowych+++samoobsługowa myjnia samochodowa+++samoobsługowe myjnie samochodowe+++myjki samoobsługowe+++myjnie samochodowe ceny+++myjka samoobsługowa+++myjki samoobslugowe+++myjnia samochodowa samoobsługowa+++sprzedam myjnie+++myjnia samochodowa sprzedam+++myjnia samoobsługowa lublin+++sprzedam myjnię+++myjnie samoobslugowe+++ceny myjni+++budowa myjni ręcznej+++myjnia ręczna lizing+++sprzedam myjnie samochodową+++ceny myjni automatycznych+++myjnia karcher+++myjki automatyczne+++producent myjni samoobsługowych+++myjnia samochodowa samoobslugowa+++myjnie karcher+++myjnia samoobsługowa producent, ceny myjni samoobsługowych, myjnie samoobsługowe ceny, myjnia automatyczna cena, myjka samochodowa samoobsługowa, producent myjnia samoobsługowa, akcesoria do myjki recznej samoobsługowej, sprzedam myjnię samochodową, samoobsługowe myjnie, MYJKA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA, ceny myjek samochodowych, myjnia sprzedam, myjnia samoobsługowa ceny, cena myjni, automatyczne myjnie samochodowe, myjnie samochodowe sprzedzm, ceny myjni samochodowej, myjnia samochodowa karcher, karcher lublin myjnia, Lublin Myjnia samoobsługowa, myjnia samoobslugowa, myjka samochodowa, samoobslugowe myjnie samochodowe, sprzedam myjnie automatyczną, koszt myjni samoobsługowej, sprzedam myjnie samoobsługową, automatyczne myjnie samoobslugowe, automatyczne myjki samochodowe, sprzedam myjnię samoobsługową, koszt budowy myjni samochodowej, myjnia automatyczna kupno, automatyczna myjnia samochodowa, samoobsługowa myjnia samochodów, sprzeda, producent myjek samoobsługowych, myjnia samoobsługowa karcher, altomatyczne myjki samochodowe, cena myjni samochodowej, myjnia samoobslugowa - sprzedaz, myjki przemysłowe samoobsługowe, producenci myjni ręcznych, myjnia samoobslugowa lublin, myjki do myjni, cena myjnia samoobsługowa, myjnie samoobslugowe woj.zachodniopom kupno, myjnie samoobsługowe w lublinie, karcher myjnia samoobsługowa, automatyczna myjnia samochodowa koszt, myjnia samochodowa producenci, sprzedaż samochodowych myjni samoobsługowych, myjnia samoobsługowa sprzedaż, myjnia automatyczna lublin, myjnia samochodowa-automatyczna -cena i sprzedarz, myjki samochodowe karcher, samoobsługowa myjnia lublin, myjnia samoobsługowa sprzedam, myjka samochodowa karcher, KOSZTY BUDOWY MYJNI RĘCZNEJ, myjnie samoobslugowe cena, sprzedam myjnia samochodowa samoobsłógowa, SPRZEDAZ MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA, myjnie samochodowe samoobsługowe w lublinie, myjki automatyczne sprzedaż, automatyczna myjnia pojazdow, ile kosztuje myjnia samoobsługowa, producent myjni samochodowych ceny, myjnie samoobsługowe sprzedaż, myjnia samochodowa kupno, myjnia samoobsługowa koszt budowy

franszyza, franczyza w polsce, franszyza inwestycje, franszyza analiza, franczyza, myjnia samochodowa, samoobsługowe myjnie, myjnie bezdotykowe, automyjnia, samoobsługowe myjnie samochodowe, myjnie samochodowe bezdotykowe, myjnia bezdotykowe, myjnie bezdotykowa, myjnia bezdotykowa, myjnia samochodowe, myjnie samochodowa, automyjnia błysk, automyjnia ręczna, automyjnia reczna, automyjnia bezdotykowa, myjnie bezdotykowe kraków, myjnia samochodowa reczna, automatyczna myjnia samochodowa, myjnie tunelowe, myjnia reczna, myjnia ręczna, myjnie, myjnia, auto myjnia, myjnie samochodową, myjnia błysk, myjnia automatyczna, mycie bezdotykowe, myjnia tunelowa, myjnie ręczne, myjki bezdotykowe, myjnia woskowanie, myjnia ciśnieniowa, myjnie warszawa, myjnia kraków, myjnie kraków, bezdotykowe, myjki ciśnieniowe, myjnia warszawa, myjnie gdańsk, mycie silnika, samoobsługowe, myjnia gdańsk, auto myjni, myjnia cennik, mycie, myjnia samochodowa błysk, myjnie bezdotykowe warszawa, myjnia samochodowa samoobsługowa, ręczna myjnia samochodowa, myjnia samochodowa bezdotykowa, myjnie bezdotykowe cennik, myjnia samoobsługowa, myjnie samoobsługowa, używane myjnie bezdotykowe, myjnia samochodowa kraków, samochodowe myjnie, automyjnia warszawa    , myjnie samochodów ciężarowych, myjnia samochodów ciężarowych, myjnie bezdotykowe ceny, myjnie bezdotykowe szczecin, myjnia samochodowa pranie tapicerki, bezdotykowa myjnia samoobsługowa, myjnia samochodowa warszawa, automyjnia kraków, myjnie samoobslugowe, myjnie bezdotykową, myjnie samoobsługową, automyjnia samochodowa, myjnie samochodów, myjnia samochodów, myjnia samochodowa poznań, myjnia samochodowa cennik, myjnia samochodowa wrocław, automyjnia wrocław, automyjnia poznań, myjnia samochodowa łódź, automyjnia łódź, myjnia samochodowa sprzedaż, myjnia samoobsługowa gdańsk, reczne myjnie samochodowe, ręczne myjnie samochodowe, myjnia samochodowa ręczna warszawa, bkf myjnie bezdotykowe, myjnia samochodowa mycie, myjnie bezdotykowe bp, myjnia samoobsługowa bydgoszcz, myjnia samoobsługowa kraków, myjnie bezdotykowe producent, myjnie samoobsługowe warszawa, myjnia samoobsługowa wrocław, myjnia samoobsługowa katowice, myjnia samoobsługowa lublin, myjnia ręczna samoobsługowa, myjnia samoobsługowa poznań, myjnia samoobsługowa łódź, myjnia samoobsługowa warszawa, myjnia ręczna bezdotykowa, samoobsługowe myjnie bezdotykowe, myjnie bezdotykowe forum, myjnie bezdotykowe cena, myjnie bezdotykowe w, ręczne myjnie samochodowe w, ręczna myjnia samochodowa w, myjnie samoobsługowe w, myjnia samoobsługowa w, myjnie bezdotykowe w warszawie, myjnia bezdotykowa kraków, myjnia samochodowa a, myjnia samochodowa al, myjnia samochodowa car, myjnia samochodowa i, myjnia samochodowa u, online myjnia samochodowa, wash center myjnia samochodowa, center myjnia samochodowa, myjnia samochodowa os, myjnia samochodowa forum, myjnia samochodowa gdańsk, myjni bezdotykowej, myjni bezdotykowych, myjni samoobsługowych, myjnia samochodowa blue, myjnie samochodowe kraków, myjnia bezdotykowa na, myjnia bezdotykowa bp, myjnia bezdotykowa forum, myjni samochodowej warszawa, myjnie samochodowe na, myjni samochodowej, christ myjnie samochodowe, myjni samochodowe, myjni samochodów, myjni samochodowych, myjni samochodowa, myjnia samochodowa katowice, myjnia samochodowa lublin, myjnia samochodowa szczecin, myjnia samochodowa ceny, automyjnia gdańsk, automyjnia lublin, myjnie samochodowe we, automyjnia szczecin, automyjnia katowice, automyjni, automyjnie, www automyjnia, myjnie samochodowe warszawa, myjnia bezdotykowa koszty, myjnia bezdotykowa gdańsk, plan myjnia samochodowa, na myjni bezdotykowej, myjnie do aut osobowych, myjnie samochodowe gdańsk, myjnia bezdotykowa warszawa, myjnia samochodowa toples, myjni samochodowej recznej, myjnia samochodowa 24h, myjni samochodowej bezdotykowej, myjnia samochodowa całodobowa, myjnia samochodowa tir, na myjni samochodowej, myjnie samochodowe tir, jak otworzyc myjnie samochodowa, myjnia dla samochodów, myjnia samochodowa na, myjnia samochodowa we, myjnia bezdotykowa sosnowiec, myjnia bezdotykowa gdynia, myjnia samochodowa piekary, myjnia bezdotykowa wrocław, myjnia bezdotykowa łódź, myjnie warszawa, myjnie ręczne, myjnie samoobsługowe, bezdotykowe myjnie, myjnie samochodowe kraków, myjnie samochodowe, myjnie samochodowe warszawa, myjnia krakow, myjnie automatyczne, myjnie kraków, tunelowe myjnie, automatyczna myjnia samochodowa, bezdotykowe myjnie samochodowe, ręczna myjnia samochodowa, myjnia automatyczna, myjnia samoobsługowa warszawa, myjnia tunelowa, myjnie, samoobsługowa myjnia, myjnia ręczna, myjnia ręczna kraków, myjnia, myjnia ręczna warszawa, myjnia samochodowa, myjnia bezdotykowa, myjnia warszawa, myjki, myjnia samochodowa warszawa, myjnie wrocław, myjnia poznań, myjnia wrocław, producent myjni, myjnie samochodów ciężarowych, cena myjni, maszyny do myjni, urządzenia do myjni, sprzęt do myjni, auto myjnie, do myjni, myjnie ręczne warszawa


Myjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie+++Myjnie samochodowe bezdotykowe+++Automyjnia bezdotykowa+++bezdotykowa+++bezdotykowe+++Myjnie bezdotykowe ceny+++Myjnie bezdotykowe budowa+++Myjnie portalowe+++Myjnie samoobsługowe+++Myjnie tunelowe+++Myjnie pojazdów użytkowych+++System obiegu wody+++Myjnie pojazdów szynowych+++Środki myjące i pielęgnacyjne+++Materiały myjące MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE MYJNIE
MYJNIE myjnie warszawa
myjnie warszawa myjnie reczne
myjnie reczne myjnie samoobslugowe
myjnie samoobslugowe myjnia bezdotykowa lodz
myjnia bezdotykowa lodz myjnie samochodowe krakow
myjnie samochodowe krakow myjnia samoobslugowa
myjnia samoobslugowa myjnie bezdotykowa
myjnie bezdotykowa myjnie przemyslowe
myjnie przemyslowe myjnia samochodow ciezarowych
myjnia samochodow ciezarowych myjnie samochodow ciezarowych
myjnie samochodow ciezarowych automyjnia warszawa
automyjnia warszawa samochodowe myjnie
samochodowe myjnie Myjnie pojazdów użytkowych
Myjnie pojazdów użytkowych Myjnie tunelowe
Myjnie tunelowe myjnie bezdotykowe ceny
myjnie bezdotykowe ceny sprzet do myjni bezdotykowej
sprzet do myjni bezdotykowej Myjnia bezdotykowa samoobslugowa
Myjnia bezdotykowa samoobslugowa producent samoobsługowych bezdotykowych myjni
producent samoobsługowych bezdotykowych myjni Myjnie bezdotykowe urządzenie czyszczace
Myjnie bezdotykowe urządzenie czyszczace myjnia bezdotykowa CarWash
myjnia bezdotykowa CarWash Myjnie bezdotykowe projekty
Myjnie bezdotykowe projekty wyposazenie myjni bezdotykowej
wyposazenie myjni bezdotykowej Myjnie automatyczne
Myjnie automatyczne Myjnie ciezarowe
Myjnie ciezarowe Myjnie automatyczne tunelowe
Myjnie automatyczne tunelowe Myjnie bezdotykowe ISTOBAL
Myjnie bezdotykowe ISTOBAL Myjnie automatyczne
Myjnie automatyczne myjnia reczna
myjnia reczna myjnia
myjnia myjnia samochodowa
myjnia samochodowa myjnie samochodowe
myjnie samochodowe myjnie samochodowe samoobslugowe
myjnie samochodowe samoobslugowe mycie bezdotykowe
mycie bezdotykowe Myjnie Profesjonalne środki czyszczące
Myjnie Profesjonalne środki czyszczące Myjki wysokociśnieniowe
Myjki wysokociśnieniowe Myjnie bezdotykowe zabudowy stanowisk mycia
Myjnie bezdotykowe zabudowy stanowisk mycia Myjnie do aut osobowych
Myjnie do aut osobowych myjnie bezdotykowe szczecin
myjnie bezdotykowe szczecin Urządzenia myjące wielofunkcyjne
Urządzenia myjące wielofunkcyjne Prodkcja Sprzedaz Serwis Myjni Samoobsługowych
Prodkcja Sprzedaz Serwis Myjni Samoobsługowych Myjnie bezdotykowe System obiegu wody
Myjnie bezdotykowe System obiegu wody myjnia samochodowa pranie tapicerki
mmyjnia samochodowa pranie tapicerki Samoobsługowe myjnie
Samoobsługowe myjnie Automyjnia
Automyjnia Myjnia bezdotykowa
Myjnia bezdotykowa Automatyczna myjnia samochodowa
Automatyczna myjnia samochodowa myjka ciśnieniowa
myjka ciśnieniowa Myjnie warszawa
Myjnie warszawa Bezdotykowe
Bezdotykowe Myjnia cennik
Myjnia cennik Myjnie bezdotykowe Warszawa
Myjnie bezdotykowe Warszawa Myjnia samochodowa samoobslugowa
Myjnia samochodowa samoobslugowa Myjnia samochodow ciezarowych
Myjnia samochodow ciezarowych Myjnia samochodowa Poznan
Myjnia samochodowa Poznan URZADZENIA CZYSZCZACE
URZADZENIA CZYSZCZACE myjnia samochodowa warszawa
myjnia samochodowa warszawa bezdotykowa myjnia samoobslugowa
bezdotykowa myjnia samoobslugowa Samoobslugowe myjnie samochodowe
Samoobslugowe myjnie samochodowe Myjnia warszawa
Myjnia warszawa Myjnie Gdansk
Myjnie Gdansk automyjnia ręczna
automyjnia ręczna Myjnia samochodowa
Myjnia samochodowa Myjnie bezdotykowe
Myjnie bezdotykowe Myjnie samochodowe bezdotykowe
Myjnie samochodowe bezdotykowe Bezdotykowa myjnia samoobslugowa
Bezdotykowa myjnia samoobslugowa sRODKI CZYSZCZACE
sRODKI CZYSZCZACE Myjnie krakow
Myjnie krakow Myjnie samochodow ciezarowych
Myjnie samochodow ciezarowych Myjnie samochodow
Myjnie samochodow Myjki ciśnieniowe
Myjki ciśnieniowe Myjnie samoobslugowe
Myjnie samoobslugowe myjnie samochodowe ceny
myjnie samochodowe ceny Myjnia samochodow
Myjnia samochodow sprzedam myjnie
sprzedam myjnie myjnie tir producent
myjnie tir producent myjnie tir
myjnie tir Statoil Myjnie samochodowe
Statoil Myjnie samochodowe systemy czyszczące
systemy czyszczące Wyposażenie myjni samochodowych
Wyposażenie myjni samochodowych myjka ciśnieniowa
myjka ciśnieniowa MyjnieSamochodowe.pl
MyjnieSamochodowe.pl dwustanowiskowe myjnie samochodowe
dwustanowiskowe myjnie samochodowe myjnie do tramwajow
myjnie do tramwajow myjnie do pociągow
myjnie do pociągow myjnia aut ciężarowych
myjnia aut ciężarowych mycie samochodów
mycie samochodów myjnia bezdotykowa
myjnia bezdotykowa kosmetyka samochodowa
kosmetyka samochodowa mycie pod ciśnieniem
mycie pod ciśnieniem myjnia tunelowa
myjnia tunelowa myjnia portalowa
myjnia portalowa myjnia automatyczna
myjnia automatyczna linia myjąca
linia myjąca szczotki do myjni
szczotki do myjni MOBILNA MYJNIA
MOBILNA MYJNIA SAMOCHÓD MYCIE BEZDOTYKOWE
SAMOCHÓD MYCIE BEZDOTYKOWE myjnie samochodowe Istobal
myjnie samochodowe Istobal myjnie samochodowe christ
myjnie samochodowe christ christ
christ myjnie portalowe system szczotek przegubowych
myjnie portalowe system szczotek przegubowych myjnie tunelowe Technologia konturowa
myjnie tunelowe Technologia konturowa Myjnia 5-cio szczotkowa
Myjnia 5-cio szczotkowa MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE
MYJNIE SAMOOBSŁUGOWE auto myjnia
auto myjnia myjnie bezdotykowe
myjnie bezdotykowe myjnia cennikwa
myjnia cennik franszyza+++franczyza w polsce+++franszyza inwestycje+++franszyza analiza+++franczyza+++myjnia samochodowa+++samoobsługowe myjnie+++myjnie bezdotykowe+++automyjnia+++samoobsługowe myjnie samochodowe+++myjnie samochodowe bezdotykowe+++myjnia bezdotykowe+++myjnie bezdotykowa+++myjnia bezdotykowa+++myjnia samochodowe+++myjnie samochodowa+++automyjnia błysk+++automyjnia ręczna+++automyjnia reczna+++automyjnia bezdotykowa+++myjnie bezdotykowe kraków+++myjnia samochodowa reczna+++automatyczna myjnia samochodowa+++myjnie tunelowe+++myjnia reczna+++myjnia ręczna+++myjnie+++myjnia+++auto myjnia+++myjnie samochodową+++myjnia błysk+++myjnia automatyczna+++mycie bezdotykowe+++myjnia tunelowa+++myjnie ręczne+++myjki bezdotykowe+++myjnia woskowanie+++myjnia ciśnieniowa+++myjnie warszawa+++myjnia kraków+++myjnie kraków+++bezdotykowe+++myjki ciśnieniowe+++myjnia warszawa+++myjnie gdańsk+++mycie silnika+++samoobsługowe+++myjnia gdańsk+++auto myjni+++myjnia cennik+++mycie+++myjnia samochodowa błysk+++myjnie bezdotykowe warszawa+++myjnia samochodowa samoobsługowa+++ręczna myjnia samochodowa+++myjnia samochodowa bezdotykowa+++myjnie bezdotykowe cennik+++myjnia samoobsługowa+++myjnie samoobsługowa+++używane myjnie bezdotykowe+++myjnia samochodowa kraków+++samochodowe myjnie+++automyjnia warszawa+++myjnie samochodów ciężarowych+++myjnia samochodów ciężarowych+++myjnie bezdotykowe ceny+++myjnie bezdotykowe szczecin+++myjnia samochodowa pranie tapicerki+++bezdotykowa myjnia samoobsługowa+++myjnia samochodowa warszawa+++automyjnia kraków+++myjnie samoobslugowe+++myjnie bezdotykową+++myjnie samoobsługową+++automyjnia samochodowa+++myjnie samochodów+++myjnia samochodów+++myjnia samochodowa poznań+++myjnia samochodowa cennik+++myjnia samochodowa wrocław+++automyjnia wrocław+++automyjnia poznań+++myjnia samochodowa łódź+++automyjnia łódź+++myjnia samochodowa sprzedaż+++myjnia samoobsługowa gdańsk+++reczne myjnie samochodowe+++ręczne myjnie samochodowe+++myjnia samochodowa ręczna warszawa+++bkf myjnie bezdotykowe+++myjnia samochodowa mycie+++myjnie bezdotykowe bp+++myjnia samoobsługowa bydgoszcz+++myjnia samoobsługowa kraków+++myjnie bezdotykowe producent+++myjnie samoobsługowe warszawa+++myjnia samoobsługowa wrocław+++myjnia samoobsługowa katowice+++myjnia samoobsługowa lublin+++myjnia ręczna samoobsługowa+++myjnia samoobsługowa poznań+++myjnia samoobsługowa łódź+++myjnia samoobsługowa warszawa+++myjnia ręczna bezdotykowa+++samoobsługowe myjnie bezdotykowe+++myjnie bezdotykowe forum+++myjnie bezdotykowe cena+++myjnie bezdotykowe w+++ręczne myjnie samochodowe w+++myjni bezdotykowych+++myjni samoobsługowych+++myjnia samochodowa blue+++myjnie samochodowe kraków+++myjnia bezdotykowa na+++myjnia bezdotykowa bp+++myjnia bezdotykowa forum+++myjni samochodowej warszawa+++myjnie samochodowe na+++myjni samochodowej+++christ myjnie samochodowe+++myjni samochodowe+++myjni samochodów+++myjni samochodowych+++myjni samochodowa+++myjnia samochodowa katowice+++myjnia samochodowa lublin+++myjnia samochodowa szczecin+++myjnia samochodowa ceny+++automyjnia gdańsk+++automyjnia lublin+++myjnie samochodowe we+++automyjnia szczecin+++automyjnia katowice+++automyjni, automyjnie+++www automyjnia+++myjnie samochodowe warszawa+++myjnia bezdotykowa koszty+++myjnia bezdotykowa gdańsk+++plan myjnia samochodowa+++na myjni bezdotykowej+++myjnie do aut osobowych+++myjnie samochodowe gdańsk+++myjnia bezdotykowa warszawa+++myjnia samochodowa toples+++myjni samochodowej recznej+++myjnia samochodowa 24h+++myjni samochodowej bezdotykowej+++myjnia samochodowa całodobowa+++myjnia samochodowa tir+++na myjni samochodowej+++myjnie samochodowe tir+++jak otworzyc myjnie samochodowa+++myjnia dla samochodów+++myjnia samochodowa na+++myjnia samochodowa we+++myjnia bezdotykowa sosnowiec+++myjnia bezdotykowa gdynia+++myjnia samochodowa piekary+++myjnia bezdotykowa wrocław+++myjnia bezdotykowa łódź+++myjnie warszawa+++myjnie ręczne+++myjnie samoobsługowe+++bezdotykowe myjnie+++myjnie samochodowe kraków+++myjnie samochodowe+++myjnie samochodowe warszawa+++myjnia krakow+++myjnie automatyczne+++myjnie kraków+++tunelowe myjnie+++automatyczna myjnia samochodowa+++bezdotykowe myjnie samochodowe+++ręczna myjnia samochodowa+++myjnia automatyczna+++myjnia samoobsługowa warszawa+++myjnia tunelowa+++myjnie+++samoobsługowa myjnia+++myjnia ręczna+++myjnia ręczna kraków+++myjnia+++myjnia ręczna warszawa+++myjnia samochodowa+++myjnia bezdotykowa+++myjnia warszawa+++myjki+++myjnia samochodowa warszawa+++myjnie wrocław+++myjnia poznań+++myjnia wrocław+++producent myjni+++myjnie samochodów ciężarowych+++cena myjni+++maszyny do myjni+++urządzenia do myjni+++sprzęt do myjni+++auto myjnie+++do myjni+++myjnie ręczne warszawaMyjnie, Myjnie budowa, Myjnie bezdotykowe, Myjnie samoobslugowe, Automyjnia, Automyjnie, Myjnie samochodowe bezdotykowe, Automyjnia bezdotykowa, bezdotykowa, bezdotykowe, Myjnie bezdotykowe ceny, Myjnie bezdotykowe budowa, Myjnie portalowe, Myjnie samoobsługowe, Myjnie tunelowe, Myjnie pojazdów użytkowych, System obiegu wody, Myjnie pojazdów szynowych, Środki myjące i pielęgnacyjne, Materiały myjące Myjnie+++Myjnie budowa+++Myjnie bezdotykowe+++Myjnie samoobslugowe+++Automyjnia+++Automyjnie+++Myjnie samochodowe bezdotykowe+++Automyjnia bezdotykowa+++bezdotykowa+++bezdotykowe+++Myjnie bezdotykowe ceny+++Myjnie bezdotykowe budowa+++Myjnie portalowe+++Myjnie samoobsługowe+++Myjnie tunelowe+++Myjnie pojazdów użytkowych+++System obiegu wody+++Myjnie pojazdów szynowych+++Środki myjące i pielęgnacyjne+++Materiały myjące

sandy1175 : :

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii

wynagrodzenia | po-ziomqa-sk8 | marsi-mrssporty | jazda | vynasacor | Mailing